VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... KLINIKA ZA HIRURGIJU

Informacije za pacijente

AMBULANTNI PREGLEDI
Ambulantni pregledi specijalista Klinike za hirurgiju obavljaju se u ambulantama broj 1 i 2 Klinike za urologiju našeg KBC-a. Pregledi se ne zakazuju. Radno vreme hirurške ambulante je radnim danima (od ponedeljka do petka) od 7 do 20h.

Prilikom dolaska na prvi pregled potrebno je sa sobom poneti:
- overenu i važeću zdravstvenu knjižicu,
- važeći uput za ambulantni pregled specijaliste hirurgije,
- sve ranije nalaze, snimke i specijalističke izveštaje vezane za aktuelno i druga oboljenja .

PRIPREMA ZA OPERACIJU
Ukoliko hirurg smatra da je operacija potrebna, zakazivanje termina se vrši pri prvom ambulantnom pregledu ili nakon sprovođenja dodatnih analiza i dijagnostičkih procedura. Kompletna priprema za operaciju se odvija kroz hiruršku i anesteziološku ambulantu sa pripremljenim analizama koje ne smeju biti starije od 30 dana na dan operacije. Priprema za operacije koje trenutno obavljamo podrazumeva i obavljanje lične higijene veče pred prijem i odgovarajuću ishranu na dan pred intervenciju.

  1. za operaciju kile: doručak, ručak (supa, pire krompir i 2l tečnosti), večera (tečnosti – čaj, bistra supa)
  2. za operaciju žučne kese: doručak, ručak (supa, pire krompir), u 13h 30g gorke soli ili 2 tab. Dulkolaksa, večera (tečnosti – čaj, bistra supa)
Od 24h do operacije ne uzimati ništa na usta ukoliko hirurg ili anesteziolog ne nalože drugačije.  

PRIJEM I BORAVAK NA ODELJENJU
Prijem za operaciju se odvija ujutro na dan zakazane operacije. Overena knjižica sa uputom za stacionarno lečenje se predaje na šalteru administracije hirurgije, u prizemlju Klinike za urologiju. Potrebno je da se pacijenti jave za prijem do 7h ukoliko je operacija zakazana za prepodnevni termin ili u periodu od 8 do 8 i 30 ukoliko je operacija zakazana za popodne. Nakon završetka administrativnih obaveza, odeljenski medicinski tehničar odvodi pacijente u stacionar prema  redosledu operativnog programa. Neophodno je da pacijenti sa sobom ponesu pidžamu, stvari za ličnu higijenu i lekove koje redovno piju. Sa sobom ne treba nositi vredne stvari (novac, nakit, itd.), treba doći bez šminke i bez nalakiranih noktiju. Posete na odeljenju su dozvoljene radnim danima od 15 do 16h, a vikendom i praznikom od 14 do 16h.

OTPUST SA ODELJENJA
Za najveći broj operacija koje trenutno obavljamo otpuštanje iz bolnice odvija se sutradan, nakon kontrolnih pregleda. Pacijenti napuštaju bolnicu nakon što odeljenska sestra donese otpusnu listu u bolesničku sobu, što je obično između 8 i 8 i 30h. Poželjno je da pacijenti napuste bolnicu u pratnji poznate osobe.