VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU

UVODNA REČ UPRAVNIKA BOLNICE

Bolnica je organizovana u tri jedinice:

1. stacionar
2. dnevna bolnica
3. ambulantno-dispanzersko-poliklinički deo

U okviru bolničkog-stacionarnog lečenja, Bolnica za psihijatriju bavi se dijagnostikom i lečenjem psihotičnih, nepsihotičnih, psihosomatskih i drugih mentalnih poremećaja, odraslih i mladih (15-24 godine). U okviru parcijalne bolničke zaštite kroz dnevnu bolnicu obavljaju se dijagnostičke i terapijske procedure psihotičnih i nepsihotičnih mentalnih poremećaja, radna i socijalna rehabilitacija.

Vanbolnička zaštita se obavlja u okviru ambulantno-dispanzersko-polikliničkog odeljenja i kroz rad posebnih SAVETOVALIŠTA:

 • za roditelje adolescenata
 • za roditelje adolescenata sa poremećajima ishrane
 • za žene u kriznim periodima
 • za porodice mentalno obolelih lica
 • za seksulane disfunkcije i poremećaje rodnog identiteta (transseksualnost)
 • klub pacijenata dnevne bolnice
 • grupe za adolescente
 • vežbe relaksacije autogenim treningom

U okviru različitih savetovališta se primenjuju sledeće metode:

 • psihoterapija
 • socioterapija
 • psihoedukacija
 • relaksaciona terapija
U bolnici se vrše iklinička ispitivanja lekova (psihofarmaka), druga istraživanja iz oblasti mentalnog zdravlja, kao i edukativne aktivnosti.

Upravnik bolnice

Prim. dr sc med Vladimir Diligenski