VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... BOLNIČKA APOTEKA

OPSEG DELATNOSTI

Ovo su samo neke aktivnosti  koje  bolnička apoteka svakodnevno sprovodi:

 • Kvalitativan i kvantitativan prijem lekova i medicinskih srdstava
 • Skladištenje i čuvanje lekova i medicinskih sredstava
 • Izdavanje lekova sa i van liste lekova RFZO koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Izadavanje lekova pod posebnim režimom izdavanja
 • Prikupljanje , obrada i slanje prijava na neželjene reakcije na lekove, odnosno medicinska sredstva (farmakovigilanca)
 • Pružanje informcija, kako  o kliničkoj upotrebi lekova  i medicinskih sredstva, tako i legislativne informacije  o lekovima i medicinskim sredstvima  zdravstvenim radnicima
 • Zajedno sa ostalim zdravstvenim saradnicima bolnička apoteka  sprovodi politiku za bezbednu, efikasnu i optimalnu upotrebu lekova
 • Konsultacije sa zdravstvenim saradnicima u vezi sa racionalnim izborom vrste, doze, oblika i načina aplikacije leka
 • Konsultacije sa zdravstvenim saradnicima o pravilnoj administraciji leka
 • Kreiranje politike koja se odnosi na upotrebu lekova koje u bolnicu donose pacijenti, kao i pri davanju terapije pacijentima prilikom otpusta iz bolnice
 • Kreiranje politike racionalog korišćenja lekova i medicinskih sredstava u saradnji sa kliničkim farmakologom
 • Prikupljanje i skladištenje farmaceutskog otpada
 • Administrativna obrada podataka o potrošnji lekova i medicinskih sredstava u KBC
 • Priprema godišnjih planova upotrebe lekova i medicinskih sredstava u skladu sa godišnjim ugovorom sa RFZO za pružanje zdravstvene zaštite pacijentima