VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU I OBRAZOVNU DELATNOST

AKTUELNO

7.02.2019.


AKREDITOVANI PROGRAMI KME U OKTOBARSKOM ROKU

Obaveštavamo Vas da je Zdravstveni savet Srbije Odlukom broj 153-02-449/2019-01 od 4.03.2019, u januarskom akreditacionom roku, akreditovao sve programe KME upućene iz naše Ustanove. Rezultati akreditacije su objavljeni na internet stranici Zdravstvenog saveta 6.03.2018. godine. Akreditovan je jedan stručni sastanak prve kategorije, jedan stručni sastanak druge kategorije i jedan nacionalni seminar prve kategorije. Ovi stručni programi mogu se u jednom ili više navrata realizovati do 4.03.2019. godine. Zahvaljujemo se svim organizatorima KME, koji su aplikovali i čiji programi su akreditovani, na zalaganju za unapređenje kvaliteta profesionalnog rada u Centru i aktivnom učešću u kontinuiranom usavršavanju svih zaposlenih. O realizaciji stručnih programa bićete obavešteni kroz kalendar KME.


13.12.2018.


AKREDITOVANI PROGRAMI KME U OKTOBARSKOM ROKU

Obaveštavamo Vas da je Zdravstveni savet Srbije Odlukom broj 153-02-507/2018-01 od 19.11.2018, u oktobarskom akreditacionom roku, akreditovao sve programe KME upućene iz naše Ustanove. Rezultati akreditacije su objavljeni na internet stranici Zdravstvenog saveta 19.11.2018. godine. Akreditovan je jedan stručni sastanak prve kategorije i jedan onlajn test. Pogledajte spisak akreditovanih programa ovde. Ovi stručni programi mogu se u jednom ili više navrata realizovati do 19.11.2019. godine. Zahvaljujemo se svim organizatorima KME, koji su aplikovali i čiji programi su akreditovani, na zalaganju za unapređenje kvaliteta profesionalnog rada u Centru i aktivnom učešću u kontinuiranom usavršavanju svih zaposlenih. O realizaciji stručnih programa bićete obavešteni kroz kalendar KME.


08.03.2018.


AKREDITOVANI PROGRAMI KME U JANUARSKOM ROKU

Obaveštavamo Vas da je Zdravstveni savet Srbije Odlukom broj 153-02-507/2018-01 od 5.03.2018., u januarskom akreditacionom roku, akreditovao sve programe KME upućene iz naše Ustanove. Rezultati akreditacije su objavljeni na internet stranici Zdravstvenog saveta 05.03.2018. godine. Akreditovan je jedan stručni sastanak prve kategorije i jedan onlajn test. Pogledajte spisak akreditovanih programa ovde. Ovi stručni programi mogu se u jednom ili više navrata realizovati do 05.03.2019. godine. 
Zahvaljujemo se svim organizatorima KME, koji su aplikovali i čiji programi su akreditovani, na zalaganju za unapređenje kvaliteta profesionalnog rada u Centru i aktivnom učešću u kontinuiranom usavršavanju svih zaposlenih. O realizaciji stručnih programa bićete obavešteni kroz kalendar KME.


15.01.2018.


Pogledajte izveštaje usvojene od strane Stručnog saveta Ustanove, a koji se odnose na evaluaciju edukacije u 2017. godini:

1. Izveštaj o radu Službe za obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost u 2017. godini
2. Izvršenje Plana stručnog usavršavanja za 2017. god.
.16.11.2017.


ODRŽAN STRUČNI SASTANAK "Holistički pristup u prevenciji rizika i promociji zdravlja u savremenom radnom životu"

U Amfiteatru Klinike za urologiju je 16.11. 2017. godine održan stručni sastanak "Holistički pristup u prevenciji rizika i promociji zdravlja u savremenom radnom životu". Autor ove važne i aktuelne teme i predavač je bila mr Jasmina Milošević, specijalni pedagog. Seminaru je prisustvovalo oko 50 slušalaca – lekara, farmaceuta, medicinskih sestara, zdravstvenih tehničara i nemedicinskih radnika.

--GALERIJA--

22.11.2017.


ODRŽAN SEMINAR "Novine u dijagnostici pedijatrijske tuberkuloze"

Lekari Dečije bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu, bili su organizatori i domaćini seminara "Novine u dijagnostici pedijatrijske tuberkuloze" u Amfiteatru Klinike za urologiju 22.11.2017. godine. Na seminaru je učestvovao veliki broj lekara – pedijatara iz velikog broja ustanova širom Srbije. Prisutne lekare je pozdravio organizator stručnog skupa Prim. Dr Danko Stojnić, nakon čega su prezentovane sledeće teme: Protektivni imunski odgovor na infekciju M. tuberculosis, IGRA testovi u potvrdi latentne tuberkulozne infekcije, Bronhoskopska slika tuberkuloze u dece i prikazi slučajeva. Predavači su bili: Prof. dr Dušan Popadić, Prim. Dr Lidija Sagić, Prof. dr Predrag Minić i Dr Marija Dangubić

--GALERIJA--

18.11.2017.


AKREDITOVANI PROGRAMI KME U OKTOBARSKOM ROKU

Obaveštavamo Vas da je Zdravstveni savet Srbije Odlukom broj 153-02-3452/2017-01, u oktobarskom akreditacionom roku, akreditovao sve programe KME upućene iz naše Ustanove. Rezultati akreditacije su objavljeni na internet stranici Zdravstvenog saveta 18.11.2017. godine. Akreditovana su 2 nacionalna seminara i 2 on line testa. Pogledajte spisak akreditovanih programa ovde. Ovi stručni programi mogu se u jednom ili više navrata realizovati do 18.11.2018. godine. Zahvaljujemo se svim organizatorima KME, koji su aplikovali i čiji programi su akreditovani, na zalaganju za unapređenje kvaliteta profesionalnog rada u Centru i aktivnom učešću u kontinuiranom usavršavanju svih zaposlenih. O realizaciji stručnih programa bićete obavešteni kroz kalendar KME.


03.11. 2017.


SEMINAR "Komorbiditet u psihijatriji"

U Bolnici za psihijatriju je 3.11. 2017. godine održan seminar" Komorbiditet u psihijatriji". Predavači na seminaru su bili: Prof. dr sc. med. Vladimir Diligenski, Dr sc.med Vojka Erceg- Nešković, Dr sc. med. Dušica Marković – Žigić, Prim. dr Branko Vuković, Dr Jelena Krstić, Prim. Dr Snežana Kecojević-Miljević, Dr Marija Đurović, Dr Sanja Životić, Dr Kolja Kontić, Dr Dragoljub Nedić, Dr Katarina Maksimović i Dr Miloš Lazarević. Program seminara činile su aktuelne teme: Bipolarni poremećaj i komorbiditet, Komorbiditet anksioznih i afektivnih poremećaja; Stres, depresija, anksioznost; Depresivni poremećaj i granični poremećaj ličnosti; Komorbiditet depresije i demencije; Psihijatrijski aspekti Parkinsonove bolesti; Depresija i somatske bolesti; Depresija kao posledica moždanog udara; Poremećaji menstrualnog ciklusa koji mogu da prate neka psihijatrijska oboljenja; Aspergeov sindrom i pridruženi psihijatrijski poremećaji; Psihijatrijski komorbiditet kod transeksualnih pacijenata -naše sedmogodišnje iskustvo i Koncept komorbiditeta u psihijatriji- da li su ljudi bolesniji nego ranije? Seminaru je prisustvovalo 100 slušalaca – lekara, farmaceuta, medicinskih sestara i zdravstvenih tehniačara.

KURS "Uloga medicinske sestre u dijagnostičkim procedurama u kardiologiji"

Medicinske sestre Klinike za internu medicinu održale su nacionalni kurs prve kategorije "Uloga medicinske sestre u dijagnostičkim procedurama u kardiologiji" u amfiteatru Klinike za urologiju 3.11.2017. godine. Prisutnim medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima, prezentovane su sledeće teme: Vođenje zdravstvene dokumentacije u odseku za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku; EKG ( Elektrokardiografija); Ultrazvuk srca,Stres Ehokardiografija i dobutamin stres eho; Ergometrija i ergospirometrija; Holter EKG; Postavljanje Holtera EKG; Holter AMP i Postavljanje Holtera AMP; Sleep apnea test; Uloga medicinske sestre u dijagnostičkim procedurama u kardiologiji i TEE- transezofagealni ultrazvuk.

Predavači su bile: Jasmina Bogdanović, Marina Tonkić, Marina Ranisavljević, Dragana Bojović, Danijela Drača, Tanja Janićijević i Tijana Popov.
GALERIJA

20.01.2017.
Pogledajte izveštaje usvojene od strane Stručnog saveta Ustanove, a koji se odnose na evaluaciju edukacije u 2016. godini:


1. Izveštaj o radu Službe za obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost u 2016.
2. Izvršenje Plana stručnog usavršavanja za 2016. god.

23.11.2016.
Obaveštavamo Vas da je Zdravstveni savet  Srbije Odlukom broj
 153-02-4254/2015-01, u oktobarskom  akreditacionom roku, akreditovao sve programe KME upućene iz naše Ustanove. Rezultati akreditacije su objavljeni na internet stranici Zdravstvenog saveta 21.11.2016. godine. 
Akreditovana su 2 stručna sastanka, 1 kurs i 1 online test.

Ovi stručni programi mogu se u jednom ili više navrata realizovati do 21.11.2017. godine. Pogledajte spisak akreditovanih programa.

Zahvaljujemo se svim organizatorima KME, koji su aplikovali i čiji programi su akreditovani, na zalaganju za unapređenje kvaliteta profesionalnog rada u Centru i aktivnom učešću u kontinuiranom usavršavanju svih zaposlenih.

O realizaciji stručnih programa bićete obavešteni kroz kalendar KME na stranici
http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/latinica/stranice/d_zmsluzbe_naucnoistrazivacka%20-%20Interna.html

07.09.2016.
Obaveštavamo Vas da je Zdravstveni savet Srbije Odlukom broj 153-02-2768/2016-01, u julskom akreditacionom roku, akreditovao dva programa KME upućena iz naše Ustanove. Rezultati akreditacije su objavljeni na web sajtu Zdravstvenog saveta 18.08.2016. godine. Akreditovano je 2 seminara.

Ovi stručni programi mogu se u jednom ili više navrata realizovati do 17.08.2017. godine. Pogledajte spisak akreditovanih programa. Pogledajte spisak akreditovanih programa. Pogledajte spisak akreditovanih programa.

Zahvaljujemo se svim organizatorima KME, koji su aplikovali i čiji programi su akreditovani, na zalaganju za unapređenje kvaliteta profesionalnog rada u Centru i aktivnom učešću u kontinuiranom usavršavanju svih zaposlenih.

O realizaciji stručnih programa bićete obavešteni kroz kalendar KME na stranici
http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/latinica/stranice/d_zmsluzbe_naucnoistrazivacka%20-%20Interna.html

19.11.2015.
Obaveštavamo Vas da je Zdravstveni savet Srbije Odlukom broj 153-01-3890/2015-01, u oktobarskom akreditacionom roku, akreditovao sve programe KME upućene iz naše Ustanove. Rezultati akreditacije su objavljeni na web sajtu Zdravstvenog saveta 17.11.2015. godine. Akreditovano je 3 kursa i 1 on line test.

Ovi stručni programi mogu se u jednom ili više navrata realizovati do 17.11.2016. godine. Pogledajte spisak akreditovanih programa. Pogledajte spisak akreditovanih programa.

Zahvaljujemo se svim organizatorima KME, koji su aplikovali i čiji programi su akreditovani, na zalaganju za unapređenje kvaliteta profesionalnog rada u Centru i aktivnom učešću u kontinuiranom usavršavanju svih zaposlenih.

O realizaciji stručnih programa bićete obavešteni kroz kalendar KME na stranici
http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/latinica/stranice/d_zmsluzbe_naucnoistrazivacka%20-%20Interna.html

25.08.2015.
Obaveštavamo Vas da je Zdravstveni savet Srbije Odlukom broj 153-02-2580/2015-01, u julskom akreditacionom roku, akreditovao sve programe KME upućene iz naše Ustanove. Rezultati akreditacije su objavljeni na web sajtu Zdravstvenog saveta 18.08.2015. godine. Akreditovao je 8 kurseva prve kategorije, 3 stručna sastanka i 1 on line test.

Ovi stručni programi mogu se u jednom ili više navrata realizovati do 18.08.2016. godine. Pogledajte spisak akreditovanih programa.

Zahvaljujemo se svim organizatorima KME, koji su aplikovali i čiji programi su akreditovani, na zalaganju za unapređenje kvaliteta profesionalnog rada u Centru i aktivnom učešću u kontinuiranom usavršavanju svih zaposlenih.

O realizaciji stručnih programa bićete obavešteni kroz kalendar KME na stranici
http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/latinica/stranice/d_zmsluzbe_naucnoistrazivacka%20-%20Interna.html

20.08.2014.
Obaveštavamo Vas da je Zdravstveni savet  Srbije Odlukom broj 153-02-1979/2014-01, u julskom  akreditacionom roku, akreditovao sve programe KME upućene iz naše Ustanove. Rezultati akreditacije su objavljeni na web sajtu Zdravstvenog saveta 18.08.2014. godine. 
Akreditovao je 6 kurseva  prve kategorije I 1 stručni sastanak.

Ovi stručni programi mogu se u jednom ili više navrata realizovati do 18.08.2015. godine. Pogledajte spisak akreditovanih programa.

Zahvaljujemo se svim organizatorima KME, koji su aplikovali i čiji programi su akreditovani, na zalaganju za unapređenje kvaliteta profesionalnog rada u Centru i aktivnom učešću u kontinuiranom usavršavanju svih zaposlenih.

O realizaciji stručnih programa bićete obavešteni kroz kalendar KME na stranici
http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/latinica/stranice/d_zmsluzbe_naucnoistrazivacka%20-%20Interna.html

23.05.2014.
Obaveštavamo Vas da je Zdravstveni savet Srbije Odlukom broj 153-02-1979/2014-01 , u aprilskom akreditacionom roku, akreditovao sve programe KME upućene iz naše Ustanove. Rezultati akreditacije su objavljeni na web sajtu Zdravstvenog saveta 19.05.2014. godine.
Akreditovan je 1 kurs prve kategorije i 1 on line test.

Ovi stručni programi mogu se u jednom ili više navrata realizovati do 15.04.2015. godine. Pogledajte spisak akreditovanih programa.

Zahvaljujemo se svim organizatorima KME, koji su aplikovali i čiji programi su akreditovani, na zalaganju za unapređenje kvaliteta profesionalnog rada u Centru i aktivnom učešću u kontinuiranom usavršavanju svih zaposlenih.

O realizaciji stručnih programa bićete obavešteni kroz kalendar KME na stranici
http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/stranice/d_zmsluzbe_naucnoistrazivacka%20-%20KME.html

13.01.2014.
Pogledajte izveštaje usvojene od strane Stručnog saveta Ustanove, a koji se odnose na evaluaciju edukacije u 2014. godini:
1. Izveštaj o radu Službe za obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost u 2014.
2. Izvršenje Plana stručnog usavršavanja za 2014. god.

15.05.2013.
Obaveštavamo Vas da je Zdravstveni savet Srbije odlukom broj 153-02-1827/2013-01 , u aprilskom akreditacionom roku, akreditovao 11 programa KME upućenih iz naše Ustanove. Rezultati akreditacije su objavljeni na web sajtu Zdravstvenog saveta 13.05.2013. godine. Akreditovano je 3 stručna sastanka,3 kursa prve kategorije, 4 kursa druge kategorije i 1 on line test.

Ovi stručni programi mogu se u jednom ili više navrata realizovati do 17.05.2014. godine. Pogledajte spisak akreditovanih programa.

Zahvaljujemo se svim organizatorima KME, koji su aplikovali i čiji programi su akreditovani, na zalaganju za unapređenje kvaliteta profesionalnog rada u Centru i aktivnom učešću u kontinuiranom usavršavanju svih zaposlenih.

O realizaciji stručnih programa bićete obavešteni kroz kalendar KME na stranici
http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/latinica/stranice/d_zmsluzbe_naucnoistrazivacka%20-%20Interna.html

04.03.2013.
Obaveštavamo Vas da je Zdravstveni savet Srbije odlukom broj 153-02-562/2013-01, u januarskom akreditacionom roku, akreditovao sva 3 programa KME upućenih iz naše Ustanove. Rezultati akreditacije su objavljeni na web sajtu Zdravstvenog saveta 01.03.2013. godine. Akreditovano je 3 kursa I kategorije.

Ovi stručni programi mogu se u jednom ili više navrata realizovati do 01.04.2014. godine. Pogledajte spisak akreditovanih programa.

Zahvaljujemo se svim organizatorima KME, koji su aplikovali i čiji programi su akreditovani, na zalaganju za unapređenje kvaliteta profesionalnog rada u Centru i aktivnom učešću u kontinuiranom usavršavanju svih zaposlenih.

O realizaciji stručnih programa bićete obavešteni kroz kalendar KME na stranici
http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/latinica/stranice/d_zmsluzbe_naucnoistrazivacka%20-%20Interna.html

28.01.2013.
Pogledajte izveštaje usvojene od strane Upravnog odbora Ustanove, a koji se odnose na evaluaciju edukacije u 2012. godini:

1. Izveštaj o radu Službe za obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost za 2012. god.

2. Analizu izvršenja Plana stručnog usavršavanja za 2012. god.
16.11.2012.
Obaveštavamo Vas da je Zdravstveni savet Srbije odlukom broj 153-02-3563/2012-01, u oktobarskom akreditacionom roku, akreditovao svih 18 programa KME upućenih iz naše Ustanove. Rezultati akreditacije su objavljeni na web sajtu Zdravstvenog saveta 15.11.2012. godine. Akreditovano je 12 stručnih sastanaka, 2 domaća kursa I kategorije, 1 međunarodni kurs I kategorije , 2 domaća kursa II kategorije, kao i 1 on line test namenjen lekarima Ustanove.

Ovi stručni programi mogu se u jednom ili više navrata realizovati do 15.11.2013. godine. Pogledajte spisak akreditovanih programa.

Zahvaljujemo se svim organizatorima KME, koji su aplikovali i čiji programi su akreditovani, na zalaganju za unapređenje kvaliteta profesionalnog rada u Centru i aktivnom učešću u kontinuiranom usavršavanju svih zaposlenih.

O realizaciji stručnih programa bićete obavešteni kroz kalendar KME na stranici
http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/latinica/stranice/d_zmsluzbe_naucnoistrazivacka%20-%20Interna.html

21.08.2012.
Obaveštavamo Vas da je Zdravstveni savet Srbije odlukom broj 153-02-2444/2012-01, u julskom roku, akreditovao svih 12 programa KME upućenih iz naše Ustanove. Rezultati akreditacije su objavljeni na web sajtu Zdravstvenog saveta 16.08.2012. godine. Akreditovano je 7 stručnih sastanaka i 5 kurseva I kategorije.

Ovi stručni programi mogu se u jednom ili više navrata realizovati do 16.08.2013. godine. Pogledajte spisak akreditovanih programa.

Zahvaljujemo se svim organizatorima KME, koji su aplikovali i čiji programi su akreditovani, na zalaganju za unapređenje kvaliteta profesionalnog rada u Centru i aktivnom učešću u kontinuiranom usavršavanju svih zaposlenih.

O realizaciji stručnih programa bićete obavešteni kroz kalendar KME na stranici
http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/latinica/stranice/d_zmsluzbe_naucnoistrazivacka%20-%20Interna.html

29.06.2012.
Obaveštavamo Vas da je odlukom broj 153-02-1464/2012-01 , u aprilskom roku Zdravstveni savet Srbije akreditovao 12 programa KME upućenih iz naše Ustanove. Rezultati akreditacije su objavljeni na web sajtu Zdravstvenog saveta 17.05.2012. godine. Akreditovano je 8 stručnih sastanaka u zdravstvenoj ustanovi, 3 kursa i 1 elektronski test. Zahvaljujemo se svim organizatorima KME koji su aplikovali i čiji programi su akreditovani na zalaganju za unapređenje kvaliteta profesionalnog rada u centru i aktivnom učešću u kontinuiranom usavršavanju svih zaposlenih.

O realizaciji stručnih programa bićete obavešteni kroz kalendar KME na stranici http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/latinica/stranice/d_zmsluzbe_naucnoistrazivacka%20-%20Interna.html
27.12.2011.
Podsećamo Vas, da nova KALENDARSKA, nije i nova LICENCNA godina za sve zaposlene i da ponovnim pohađanjem istog programa, zaposleni ne mogu ostvariti nove bodove. Takođe, podsećamo sve zaposlene na obavezu dostave fotokopija svih sertifikata nadležnoj Komori po završetku licencne godine.

Pogledajte izveštaje usvojene od strane Upravnog odbora Ustanove, a koji se odnose na evaluaciju edukacije u 2011. godini:
- Izveštaj o izvršenju Plana stručnog usavršavanja za 2011.
- Analiza Plana stručnog usavršavanja za 2011.
- Izveštaj o radu Službe za obrazovnu i naučno istraživačku delatnost

16.11.2011.
Obaveštavamo Vas da je odlukom broj 153-02-4246/2010-02, u oktobarskom roku Zdrasvtveni savet Srbije akreditovao 6 programa KME upućenih iz naše Ustanove. Rezultati akreditacije su objavljeni na web sajtu Zdravstvenog saveta 15.11. 2011. I u ovom roku, već tradicionalno, akreditovani su svi programi za koje smo podneli prijavu (2 stručna sastanka u zdravstvenoj ustanovi i 4 kursa). Zahvaljujemo se svim organizatorima KME koji su aplikovali i čiji programi su akreditovani, na zalaganju za unapređenje kvaliteta profesionalnog rada u centru i aktivnom učešću u kontinuiranom usavršavanju svih zaposlenih.
20.08.2011.

U Službenom glasniku br. 57/2011 objavljene su izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Novina u članu 184 Zakona je da se za oblasti deficitarnih grana medicine, stomatologije, odnosno farmacije, zdravstveni radnik može uputiti na specijalizaciju posle završenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita.Ministar zdravlja, za kalendarsku godinu, najkasnije do 31. 12. tekuće godine, na osnovu mišljenja Instituta za javno zdravlje Srbije donosi odluku o deficitarnim oblastima medicine.

Novom odredbom člana 187. Zakona propisana je i obaveza sticanja i obnavljanja licence zdravstvenih saradnika s tim da postupak o ovoj obavezi bliže propisuje Ministar zdravlja.
17.08.2011.

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da je odlukom broj 
153-02-278/2011-01, u julskom roku Zdrasvtveni savet Srbije akreditovao 8 programa KME upućenih iz naše Ustanove. Rezultati akreditacije su objavljeni na web sajtu Zdravstvenog saveta 16.08. 2011. O realizaciji stručnih programa bićete obavešteni kroz kalendar KME na stranici http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/latinica/stranice/d_zmsluzbe_naucnoistrazivacka%20-%20Interna.html


Takođe, Zdravstveni savet Srbije je na svojim web stranama objavio i nove smernice za akreditaciju i realizaciju programa KME, među kojima je i obaveštenje da slušaoci mogu pohađati samo jedan program KME u toku jednog dana, osim u izuzetnim okolnostima, ako dobiju odobrenje radne grupe Zdravstvenog saveta o pohađanju većeg broja programa istog dana.
05.08.2011.

Sa posebnim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da smo prvi KBC u gradu koji je na svoje web stranice postavio on-line test, proveru znanja zaposlenih. Akreditovani elektronski test „Kardiopulmonalnocerebralna reanimacija“ namenjen je medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima,a njegov cilj je proširenje delokruga rada medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara u Ustanovi, obučavanjem za samostalno sprovođenje mera kardiopulmonalnocerebralne reanimacije do dolaska reanimacionog tima, zatim upoznavanje sa preporukama ERCa o pravovremenoj i adekvatnoj reakciji u zbrinjavanju pacijenta sa akutnim zastojem srca i sticanje praktičnih veština zbrinjavanja pacijenta sa akutnim zastojem srca. On-line test je trenutno namenjen samo zaposlenima u našoj Ustanovi, koji mu mogu pristupiti pomoću korisničkog imena (ime.prezime) i šifre (šestocifreni broj licence). Nakon uspešno položenog testa, kandidatima se izdaje sertifikat sa 6 KME bodova. Uputstva i test se nalaze na straniciwww.dragisamisovic.bg.ac.rs/ETEST/

SREĆNO!
16.06.2011.

Poštovani,
Obaveštavamo Vas da je odlukom broj 153-02-1685/2011-02, u aprilskom roku Zdrasvtveni savet Srbije akreditovao 10 programa KME upućenih iz naše Ustanove. Rezultati akreditacije su, nakon prigovora, objavljeni na web sajtu Zdravstvenog saveta 15.06. 2011. I u ovom roku, već tradicionalno, akreditovani su svi programi za koje smo podneli prijavu (5 stručnih sastanaka u zdravstvenoj ustanovi, 4 kursa i 1 on-line test). Zahvaljujemo se svim organizatorima KME koji su aplikovali i čiji programi su akreditovani, na zalaganju za unapređenje kvaliteta profesionalnog rada u centru i aktivnom učešću u kontinuiranom usavršavanju svih zaposlenih.

12.01.2011.
Uspešno smo završili 2010. godinu i u okviru kontinuirane medicinske edukacije u našoj bolnici akreditovali 51, a realizovali 47 stručnih programa.

Podsećamo Vas, da nova KALENDARSKA, nije i nova LICENCNA godina za sve zaposlene i da ponovnim pohađanjem istog programa, zaposleni ne mogu ostvariti nove bodove.

Kalendar održavanja stručnih programa u 2011. biće naknadno objavljen.

U 2010. naši zaposleni su:

- upisani su na postdiplomske studije:

  • Specijalističke: 6 lekara, 1 biohemičar i 1 farmaceut
  • Akademske specijalističke:1 lekar
  • Specijalističke strukovne studije:1 visoka strukovna medicinska sestra
  • Doktorske akademske studije:3 lekara,

- položili završni ispit i stekli zvanje:

1 lekar specijalista, 2 lekara subspecijalista, 1 akademski specijalista, 3 magistra nauka, 3 strukovne medicinske sestre.

Nadamo se da ćemo rastući trend postignutih uspeha nastaviti i u 2011. godini.

03.11.2010.
Obavešavamo Vas da je naša Ustanova u septembarskom roku akreditovala 2 stručna sastanka i 1 međunarodni kurs prve kategorije. Ovi stručni programi mogu se u jednom ili više navrata realizovati do 29.10.2011. godine. Pogledajte spisak akreditovanih programa.
03.09.2010.
U julskom roku naša Ustanova akreditovala je 1 stručni sastanak i 7 kurseva namenjenih različitim profilima zdravstvenih radnika. Ovi stručni programi mogu se u jednom ili više navrata realizovati do 1. septembra 2011. godine. Nadamo se da ćemo na ovaj način usavršiti i unaprediti postojeća znanja i odgovoriti zahtevima Komora u pogledu sakupljanja bodova neophodnih za obnovu licence.

Realizacije programa će biti postavljen naknadno, a do tada možete pogledati:
spisak akreditovanih programa.
02.09.2010.
KBC "Dr Dragiša Mišović Dedinje" kao koorganizator međunarodnog workshop programa u saradnji sa fondacijom "Savo Perović", ugostiće eminentne stručnjake iz oblasti urologije 29. i 30. 10. 2010. god.Više informacija o ovom prestižnom događaju možete pogledati ako posetite www.savaperovicfoundation.co

23.07.2010.
Obaveštavamo Vas da je od 20.07.2010. god. u našoj Ustanovi počelo testiranje kliničkog puta za laparaskopsku žučnu kesu u okviru DILS projekta Ministarstva zdravlja. Ovakav način vođenja dokumentacije pacijenta ima višestruke prednosti u odnosu na dosadašnji način dokumentovanja. Administriranjem usluga kroz klinički put prati se i dokumentuje svaki korak u zdravstvenoj zaštiti pacijenta u našoj Ustanovi, što omogućava svakom pacijentu jednak tretman, potpunu i unificiranu proceduru za laparskopsku operaciju žučne kese. Svim zaposlenima klinički put pružiće sigurnost i obezbeđenje od eventualne greške u radu.


Ovde možete pogledati dokumenta kliničkog puta za laparaskopsku holecistektomiju:
- KPLH finalni dokument 01
-
KPLH finalni dokument 02

Sva pitanja pitanja, primedbe, sugestije i konstruktivne predloge možete nam poslati na našu e-mail adresu nidelatnost@gmail.com.

10.05.2010.
Poštovani,
S ponosom Vas obaveštavamo da je naša Ustanova akreditovala 35 stručnih programa kontinuirane medicinske edukacije iz svih oblasti zdravstvene delatnosti kojima se bavi.

Stručni programi su kategorisani kao stručni sastanci, stručni sastanci sa predavačem po pozivu i kursevi prve kategorije namenjeni različitim ciljnim grupama. Nadamo se da ćemo na ovaj način omogućiti unapređenje rada svih zaposlenih zdravstvenih radnika u Ustanovi kao i neophodno sakupljanje bodova za obnovu licenci.

Ovde možete pogledati spisak akreditovanih programa, a naknadno ćemo objaviti kalendar održavanja istih.