VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU I OBRAZOVNU DELATNOST

INFORMACIJE ZA STUDENTE

KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje" je nastavna baza studentima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu. Rukovodilac nastavne baze je Prof. Dr Radisav Šćepanović, dr sc. med.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu

Naša Ustanova ima sklopljene ugovore o realizaciji nastave i sa Farmaceutskim fakultetom, Filozofskim fakultetom i Fakultetom za  specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, Medicinskim fakultetom u Nišu i Fakultetom medicinskih nauka u Kragujevcu.