VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
SLUŽBA ZA PRAVNE, EKONOMSKO-FINANSIJSKE
I TEHNIČKE POSLOVE
Kliknite na sliku da biste je videli uvećanu 1. Odeljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove
a) Odsek za kadrovske poslove
b) Odsek opštih poslova
Kliknite na sliku da biste je videli uvećanu 2. Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove
a) Odsek finansijske operative
b) Odsek knjigovodstva
c) Odsek nabavke
d) Odsek javne nabavke
Kliknite na sliku da biste je videli uvećanu 3. Odeljenje za tehničke poslove

a) Odsek za tekuće održavanje
b) Odsek transportnih usluga
c) Odsek za centralno grejanje i snabdevanje medicinskim gasovima
d) Odsek ishrane
e) Odsek za zaštitu od požara
f) Odsek za medicinski otpad


Rukovodstvo
Jagoda Lukić
Načelnik odeljenja za pravne, kadrovske i opšte poslove
Radmila Aksentijević
Načelnik odeljenja za ekonomsko-finansijske poslove
Tanja Danić
Načelnik odeljenja za javne nabavke i komercijlu
Risto Bulatović
Načelnik službe za tehničke i druge slične poslove
Kliknite na sliku da biste je videli uvećanu
SLUŽBA ZA PRAVNE, EKONOMSKO-FINANSIJSKE
I TEHNIČKE POSLOVE
Adresa: Jovana Marinovića 4,
Beograd