VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA
KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ-DEDINJE“
TABELARNI PREGLED PRAVILNIKA
O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA
KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ-DEDINJE“
SA STANJEM NA DAN 07.02.2016. GODINE