VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
UPRAVA KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“

1. ORGANI UPRAVLJANJA KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje"
RUKOVODSTVO
Direktor Prof. dr sc. med. Radisav Šćepanović
Zamenik direktora  
Pomoćnik direktora za medicinske poslove Dr Momčilo Jakovljević
Pomoćnik direktora za medicinske poslove Prim.dr sc Zoran Vlahović
Pomoćnik direktora za obrazovnu i naučno istraživačku delatnost Prof. dr sc. med. Vladimir Diligenski
Pomoćnik direktora za medicinske poslove NS dr sc med Slavica Radovanović
Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove Radmila Aksentijević, dipl. ecc.
Glavna sestra Ustanove Milica Minić
Zamenica glavne sestre  
UPRAVNI ODBOR
Predsednik
Ass dr Siniša Dučić
Zamenik predsednika Milica Minić
Član Prof. dr Vaso Antunović
Član Prof. dr Mirjana Šašić
Član Dobrila Stanković, advokat
Član Prim.dr sc Zoran Vlahović
Član Dr Momčilo Jakovljević
NADZORNI ODBOR
Predsednik Dr Vladimir Čakarević
Član Mr sci dr Vladimir Živanović
Član Prof. dr sci med. Radoslav Perunović
Član Vladimir Novaković
Član Nataša Pantić
2. STRUČNI ORGANI KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje"
STRUČNI SAVET
Predsednik Prof. dr sc. med. Vera Ćelić
Zamenik predsednika Dr Slaviša Savić
Član Prof. dr sc. med. Radoslav Perunović
Član Mr sci med. Aleksandra Pavlović
Član Prim. mr sc. med. dr Danko Stojnić
Član Mr sc. med. dr Sanja Medić
Član Dr Sava Stajić
STRUČNI KOLEGIJUM
Predsednik
Prof. dr sc. med. Radisav Šćepanović, direktor Ustanove
Član Prof. dr Branislav Daković
Član Dr Momčilo Jakovljević
Član Dr Slaviša Savić
Član Prof. dr sc. med. Vera Ćelić
Član Prim dr Snežana Zatežić
Član Prim. dr sc. med. Vladimir Diligenski
Član Dr Olivera Ostojić
Član Dr Ilija Golubović
Član Dr Đorđe Tomić
Član Prim. dr sc. med. Dragana Kuljić Obradović
Član Mr ph Zorica Marković
Član Dr Srđan Arsenović
Član Mr sci med. dr Aleksandra Pavlović
Član Dr Svetlana Stojković
Član Mr sci ph Olivera Vučićević
Član Prim. dr sc Zoran Vlahović
ETIČKI ODBOR
Član
Prim. dr sc. med. Vladimir Diligenski
Član Mr sci med. dr Milena Pavlović-Kleut
Član Dr Vladimir Pešić
Član Prim. dr sc. med. Dragana Kuljić Obradović
Član Dr Miroslav Cvetanović
Član Jovanka Anđelković-Zečević, advokat
Član Mirko Mrkić, advokat
Član Prof. dr sc. Ljiljana Gojković - Bukarica
KOMISIJA ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA
Predsednik
Prim. dr sc. med. Đorđe Lalošević
Član Mr ph Zorica Marković
Član Prim. dr sc. med. Zorica Živković
Član Dr Vladislav Pešić
Član Spec. mast. Verica Seničić, dipl. ecc.