VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... KLINIKA ZA ANESTEZIOLOGIJU SA REANIMATOLOGIJOM

OPSEG DELATNOSTI

Anesteziološke grane kod nas:

 • Anestezija u hirurgiji
 • Anestezija u urologiji
 • Anestezija u ORL
 • Anestezija u ginekologiji i akušerstvu
 • Anestezija u jednodnevnoj hirurgiji
 • Ambulanta anestezija
 • Jedinica Intenzivnog Lečenja

Organizacija službe

Klinika obavlja zdravstvenu, nastavnu i naučno-istraživačku delatnost. U okviru zdravstvene delatnosti klinika organizuje i obavlja poslove anestezije, intenzivnog lečenja, reanimatologije i terapije akutnog postoperativnog i hroničnog bola za stacionarne pacijente i poliklinički deo: hirurgije, urologije, otorinolaringologije, ginekologije i akušerstva, neurologije, interne medicine, psihijatrije i dr., a kroz anesteziološku ambulantu i poslove adekvatne i efikasne pripreme elektivnih hirurških bolesnika, pre hospitalizacije, kao i lečenje hroničnih bolnih stanja.

Organizaciona struktura klinike za anesteziologiju je je sledeća:

1. Odeljenje anesteziologije I
2. Odeljenje anesteziologije II
3. Odeljenje intenzivnog lečenja i nege
4.
Kabinet specijalistilčko-konsultativnih pregleda sa anesteziološkom ambulantom i ambulantom za terapiju bola

Savremene anesteziološke procedure

 • TIVA /TCI
 • INHALACIONA ANESTEZIJA NISKIM PROTOCIMA GASOVA
 • REGIONALNA ANESTEZIJA
 • PCA
 • KONTINUIRANA I PCEA EPIDURALNA ANALGEZIJA
 • INTERVENTNE PROCEDURE U LEČENJU BOLA