VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... KLINIKA ZA HIRURGIJU

Edukacija i naučna aktivnost

Klinika za hirurgiju pored zdravstvene delatnosti obavlja i poslove nastavne i naučno-istraživačke delatnosti iz oblasti hirurgije. Kao nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu naša Klinika učestvuje u obavljanju teoretske i praktične nastave namenjene studentima medicine, slušaocima poslediplomske nastave i užih specijalizacija, zatim magistrature i doktorata, a prema planu i programu Fakulteta. Pored toga, naša Klinika je i nastavna baza za srednju i višu Medicinsku školu. Naučno-istraživačka delatnost obavlja se po programima tema iz oblasti kliničke i eksperimentalne hirurgije.

Objavljeni naučni radovi u domaćim i stranim stručnim časopisima.

Aktivna učešća (posterske i oralne prezentacije) na domaćim i stranim kongresima.

Kontinuirana medicinska edukacija.