VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... KLINIKA ZA HIRURGIJU

Informacije za pacijente

AMBULANTNI PREGLEDI
Uvođenjem novog Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Srbije (IZIS), zakazivanje specijalističkih pregleda obavlja se preko izabranih lekara u domovima zdravlja. U interesu sto optimalnijeg zbrinjavanja, predlažemo odgovarajuću pripremu pacijenata na nivou izabranog lekara u domu zdravlja:

a) administrativni i organizacioni uslov:
- lična karta,
- overena zdravstvena isprava,
- uredan uput,
- poštovanje regionalnog principa u prethodnoj dijagnostičkoj obradi pacijenata u okviru raspoloživih resursa specijalisičkih disciplina i dijagnostičkih procedurata u okviru navedenih domova zdravlja (Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ''Sl.glasnik RS'', broj: 10/2010...1/2013), Prilog 1*,

b) obavezan medicinski uslov:
- pacijent mora biti pregledan,
- upisana uputna dijagnoza ili nađeno stanje i konkretan, specificiran zahtev u vezi sa daljom dijagnostikom i lečenjem,

v) potreban medicinski uslov:


OPŠTA HIRURGIJA

1. Za prvi pregled (zbog mogućeg komorbiditeta) potrebno je da pacijent sa sobom ponese prethodnu medicinsku dokumentaciju, koja ne mora da bude vezana direktno za problem zbog koga dolazi (ako je ima),

2. Za dijagnoze koje se odnose na moguće operacije hernija, pilonidalnih sinusa, perianalnih fistula, hemoroida, ateroma, lipoma: - niје potrebno raditi prethodne laboratorijske analize, UZ trbuha, RTG pluća,

3. Za štitastu žlezdu, pored prethodne medicinske dokumentacije, potrebno je: - UZ štitne žlezde star do 3 meseca, hormoni FT4, TSH urađeni do mesec dana pre pregleda (ako je moguće);

4. Za kalkulaoznu žučnu kesu dovoljan je samo EHO abdomena, može i do 6 meseci starosti, a ukoliko je pacijent sa tegobama onda do mesec dana pre pregleda: - laboratorijske analize nisu neophodne za prvi pregled. - pacijent na prvom pregledu, kada se zakazuje operacija dobija preciznu informaciju o preoperativnoj pripremi koju je potrebno uraditi u DZ. 4. Za prvi pregled dojke, nisu potrebne laboratorijske analize, a potrebno je: - mamografija ili eventualno ultrazvuk.

5. Kod sumnje na tumor, potrebno je: - ultrazvuk trbuha, - labaratorijski nalazi stari do mesec dana (kks, hepatogram, urea, kreatinin, glikemija, urin).

6. Sumnja na bilo kakvo krvarenje, nov nalaz krvne slike urađen pred dolazak na prvi pregled.

PRIPREMA ZA OPERACIJU
Ukoliko hirurg smatra da je operacija potrebna, zakazivanje termina se vrši pri prvom ambulantnom pregledu ili nakon sprovođenja dodatnih analiza i dijagnostičkih procedura. Kompletna priprema za operaciju se odvija kroz hiruršku i anesteziološku ambulantu sa pripremljenim analizama koje ne smeju biti starije od 30 dana na dan operacije. Priprema za operacije koje trenutno obavljamo podrazumeva i obavljanje lične higijene veče pred prijem i odgovarajuću ishranu na dan pred intervenciju.

  1. za operaciju kile: doručak, ručak (supa, pire krompir i 2l tečnosti), večera (tečnosti – čaj, bistra supa)
  2. za operaciju žučne kese: doručak, ručak (supa, pire krompir), u 13h 30g gorke soli ili 2 tab. Dulkolaksa, večera (tečnosti – čaj, bistra supa)
Od 24h do operacije ne uzimati ništa na usta ukoliko hirurg ili anesteziolog ne nalože drugačije.  

PRIJEM I BORAVAK NA ODELJENJU
Prijem za operaciju se odvija ujutro na dan zakazane operacije. Overena knjižica sa uputom za stacionarno lečenje se predaje na šalteru administracije hirurgije, u prizemlju Klinike za urologiju. Potrebno je da se pacijenti jave za prijem do 7h ukoliko je operacija zakazana za prepodnevni termin ili u periodu od 8 do 8 i 30 ukoliko je operacija zakazana za popodne. Nakon završetka administrativnih obaveza, odeljenski medicinski tehničar odvodi pacijente u stacionar prema  redosledu operativnog programa. Neophodno je da pacijenti sa sobom ponesu pidžamu, stvari za ličnu higijenu i lekove koje redovno piju. Sa sobom ne treba nositi vredne stvari (novac, nakit, itd.), treba doći bez šminke i bez nalakiranih noktiju. Posete na odeljenju su dozvoljene radnim danima od 15 do 16h, a vikendom i praznikom od 14 do 16h.

OTPUST SA ODELJENJA
Za najveći broj operacija koje trenutno obavljamo otpuštanje iz bolnice odvija se sutradan, nakon kontrolnih pregleda. Pacijenti napuštaju bolnicu nakon što odeljenska sestra donese otpusnu listu u bolesničku sobu, što je obično između 8 i 8 i 30h. Poželjno je da pacijenti napuste bolnicu u pratnji poznate osobe.