VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... KLINIKA ZA HIRURGIJU

Informacije za lekare

Ambulantni pregledi specijalista Klinike za hirurgiju obavljaju se u ambulantama broj 1 i 2 Klinike za urologiju našeg KBC-a. Pregledi se ne zakazuju. Radno vreme hirurške ambulante je radnim danima (od ponedeljka do petka) od 7 do 20h.

Prilikom upućivanja pacijenta na prvi pregled ukazati mu na to da je potrebno da sa sobom ponese:
- overenu i važeću zdravstvenu knjižicu,
- važeći uput za ambulantni pregled specijaliste hirurgije,
- sve ranije nalaze, snimke i specijalističke izveštaje vezane za aktuelno i druga oboljenja.

Kompletna priprema za operaciju se odvija kroz hiruršku i anesteziološku ambulantu sa pripremljenim analizama urađenim u domu zdravlja koje ne smeju biti starije od 30 dana na dan operacije.

Potrebne analize za laparoskopsku operaciju žučne kese:

 1. Krvna slika sa sedimentacijom
 2. Laboratorija (bilirubin, alkalna fosfataza, ALT, AST, urea, kreatinin, glikemija)
 3. Sediment urina
 4. Krvna grupa i Rh faktor sa važećim prezimenom na istoj
 5. EHO pregled abdomena
 6. RTG pulmo et cor
 7. EKG i preoperativni pregled i mišljenje specijaliste interne medicine

Potrebne analize za operaciju kile i oboljenja perianalne regije:

 1. Krvna slika sa sedimentacijom
 2. Laboratorija (urea, kreatinin, glikemija)
 3. Sediment urina
 4. RTG pulmo et cor
 5. EKG i preoperativni pregled i mišljenje specijaliste interne medicine

Potrebne analize za operaciju štitaste žlezde:

 1. Krvna slika sa sedimentacijom
 2. Laboratorija (ALT, AST, urea, kreatinin, glikemija, FT4, TSH, Ca i P)
 3. ORL pregled glasnica
 4. Krvna grupa i Rh faktor sa važećim prezimenom na istoj
 5. EHO pregled vrata
 6. RTG pulmo et cor
 7. EKG, preoperativni pregled i mišljenje specijaliste interne medicine
 8. evtl.scintigrafija štitaste žlezde, nativni RTG vratnog dušnika u dva pravca
Prema mišljenju ordinirajućeg hirurga, uz ove analize mogu se tražiti i dodatne pretrage, pogotovu u slučaju komorbiditeta i specifičnosti oboljenja.