VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
Milica Minić
CURRICULUM VITAE


Ime (Srednje ime) Prezime Milica (Svetozar) Minić
Akademske kvalifikacije medicinska sestra
Adresa
(ime institucije, ulica, grad,
poštanski broj, zemlja)
Klinika za hirurgiju, Kliničko-bolnički centar “Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, Heroja Milana Tepića 1,
11 000 Beograd, Srbija
Telefon +381 11 36 30 700
Obrazovanje i usavršavanje
Naziv i mesto institucije
(grad, država)
Stepen i godina sticanja zvanja Oblast
Medicinska škola,
Zemun, Beograd
Medicinska sestra Opšta medicina
Profesionalno iskustvo
Pozicija/titula

Naziv i mesto institucije
(grad, država)

Vreme
(datum početka/datum završetka)

Trenutno:
Glavna medicinska sestra klinike za hirurgiju
KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”
Heroja Milana Tepića 1,
Beograd, Srbija
Od 2009.
Ranije:
Sestra na odeljenju hirurgije
KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”, Milana Tepića 1, Beograd, Srbija Do 2009.