VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... KLINIKA ZA HIRURGIJU

Opseg delatnosti

Pored specijalističko-konsultativnih pregleda i pružanja ambulantno-polikliničkih usluga, Klinika za hirurgiju trenutno obavlja preoperativnu pripremu, operativno i postoperativno lečenje iz sledećih hirurških oblasti:

Laparoskopske hirurgije (žučna kesa, kila, debelo crevo, slezina, nadbubrežna žlezda, eksploracije trbušne duplje i dr.)

Jedno od najčeščih hirurških oboljenja modernog čoveka je upaljena žučna kesa sa kamenjem. Može da se javi kao hronična upala sa povremenim tegobama u smislu bolova pod desnim rebarnim lukom praćenih nadimanjem i povraćanjem, ili kao akutno stanje gde je pored intenzivnog bola prisutno povišenje telesne temperature, povećane vrednosti belih krvnih zrnaca, sa progresivnim pogoršanjem opšteg stanja i tada je neophodna hitna hirurška intervencija.

Pacijentima se savetuje da se već nakon prvih bolova u gornjim partijama trbuha a naročito ispod desnog rebarnog luka jave svom lekaru u Domu zdravlja radi ispitivanja, a ukoliko se potvrdi da je kamenje u žučnoj kesi uzrok tegoba, zakazuje se "planirana" operaciju. Odlaganjem operacije povećava se verovatnoća za hitnu hiruršku intervenciju  i tada su komplikacije češće a boravak u bolnici produžen. Mogu da se jave i druge komplikacije kao što su upala gušterače uzrokovana kamenjem u žučnom putu ili upala trbušne maramice.

Laparoskopska operacija je manje invazivna odnosno stvara manje traume od hirurškog noža, a omogućava i precizniji rad (radi se sa uvećanjem od 16x). Oporavak pacijenta je brži u odnosu na klasičnu operaciju, tako da se ova vrsta operacija obavlja kao jednodnevna hirurgija, sa mogućnošću vraćanja pacijenata na lakše poslove već za 10 do 15 dana u zavisnosti od pojedinačne tolerancije bola, a na teže poslove nakon 4 nedelje.


Hirurgije analne i perianalne regije (hemoroidi, analna fistula, analna fisura, pilonidalni sinus krsnorepne regije i dr.)

Hirurgije kila (preponska, pupčana, postoperativna i dr.)

Hirurgije endokrinih organa (štitasta i paraštitaste žlezde)