VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
Dr sc med. Radoslav Perunović
CURRICULUM VITAE


Ime (Srednje ime) Prezime Radoslav (Miodrag) Perunović
Akademske kvalifikacije Dr medicine, dr sc. med.
Adresa
(ime institucije, ulica, grad,
poštanski broj, zemlja)
Klinika za hirurgiju, Kliničko-bolnički centar “Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, 11 000 Beograd, Milana Tepića 1, Srbija
Telefon +381 11 36 30 700
Obrazovanje i usavršavanje
Naziv i mesto institucije
(grad, država)
Stepen i godina sticanja zvanja Oblast
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Dr med.
1981..
Opšta medicina
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, poslediplomske studije Mr sc.med.
1995
Digestivni sistem
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, specijalizacija iz opšte hirurgije 1990. Opšta hirurgija
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorske studije 2006. Opšta hirurgija
Profesionalno iskustvo
Pozicija/titula Naziv i mesto institucije
(grad, država)
Vreme
(datum početka/datum završetka)
Trenutno:
Načelnik drugog stacionarnog odeljenja klinike za hirurgiju
KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje” Milana Tepića 1, Beograd, Srbija Od 2009.
Ranije:
Načelnik klinike za endoskopsku hirurgiju
KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”, Milana Tepića 1, Beograd, Srbija Od 2000. do 2002.
Načelnik centra za endoskopsku hirurgiju KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje” Milana Tepića 1, Beograd, Srbija Od 1997. do 2000.
Načelnik odeljenja za endokrinu hirurgiju KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje” Milana Tepića 1, Beograd, Srbija Od 1994. do 1997.