VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... KLINIKA ZA HIRURGIJU

Rukovodstvo

Prof. Dr Branislav Daković
Upravnik klinike za hirurgiju
Šef odseka za endokrinu hirurgiju

vekic
Prof. dr sci. med. Berislav Vekić
Načelnik stacionarnog odeljenja I (trenutno na radnom mestu državnog sekretara Ministarstva zdravlja)
perun

Prof. dr sci. med. Radoslav Perunović
Načelnik stacionarnog odeljenja II

perun
Dr Miroslav Cvetanović
Načelnik odeljenja dnevne bolnice
Dr Momčilo Jakovljević
Načelnik odeljenja za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja
  Ass.dr sci.med. Rastko Živić
Načelnik odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede
 

Mr sc med. dr Radmila Ilić
Šef odseka za kolorektalnu hirurgiju

 

Prim. Dr Goran Vasić
Šef odeka operacionih sala sa sterilizacijom

micaa

Ass dr Vladimir Živanović
Šef odseka za endoskopsku hirurgiju

 
Ljiljana Šarčević
Glavna medicinska sestra