VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... KLINIKA ZA HIRURGIJU

Rukovodstvo

Prof. Dr Vladimir Đukić
Upravnik klinike za hirurgiju
Šef odseka za endokrinu hirurgiju

vekic
Prof. dr sci. med. Berislav Vekić
Pomoćnik rukovodioca Klinike
 

dr Predrag Savić
Načelnik stacionarnog odeljenja I

 

Prof. dr sci. med. Dejan Stojakov
Načelnik stacionarnog odeljenja II

perun

Prof. dr sci. med. Radoslav Perunović
Načelnik stacionarnog odeljenja III

 

dr sci. med. Rastko Živić
Načelnik stacionarnog odeljenja IV

 
Prim. dr Goran Vasić
Načelnik odeljenja dnevne bolnice
Dr Momčilo Jakovljević
Načelnik odeljenja za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja
 

Mr sc med. dr Radmila Ilić
Šef odseka za kolorektalnu hirurgiju

perun

Dr Miroslav Cvetanović
Šef odeka operacionih sala sa sterilizacijom

micaa

Ass dr Vladimir Živanović
Šef odseka za endoskopsku hirurgiju

 

dr Nemanja Pijanović
Šef odseka odseka za poluintenzivno i intenzivno lečenje (JIL nivoa 2)

 
Ljiljana Šarčević
Glavna medicinska sestra