VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
Dr Vladimir Živanović
CURRICULUM VITAE


Ime (Srednje ime) Prezime Vladimir  (Dragiša) Živanović
Akademske kvalifikacije Dr medicine, mr sc med.
Licenca br. 102582
Adresa
(ime institucije, ulica, grad,
poštanski broj, zemlja)
Klinika za hirurgiju – Odeljenje za endoskopsku hirurgiju, Kliničko-bolnički centar “Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, Heroja Milana Tepića 1, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon +381 11 36 30 700
Obrazovanje i usavršavanje
Naziv i mesto institucije
(grad, država)
Stepen i godina sticanja zvanja Oblast
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Dr medicine
1993..
Opšta medicina
Poslediplomske studije, magistar med. nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Mr sc. Med.
1996.
Citologija, elektronska mikroskopija i histologija
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, specijalizacija iz opšte hirurgije. 1999. -
Profesionalno iskustvo
Pozicija/titula Naziv i mesto institucije
(grad, država)
Vreme
(datum početka/datum završetka)
Trenutno:
Šef Odseka za endoskopsku hirurgiju
KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”
Milana Tepića 1, Beograd, Srbija
Od 2009.