VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
  ... KLINIKA ZA UROLOGIJU

 

Klinika za urologiju se nalazi u jednoj od najlepših zgrada KBC ,,Dr Dragiša Mišović- Dedinje“. Zahvajujući donaciji Češke vlade, Češkog Crvenog Krsta i grada Beograda, zgrada je posle oštećenja izazvanog bombardovanjem 1999. godine, potpuno obnovljena. Raspolažemo sa 42 bolničke postelje od kojih trenutno koristimo 23, s obzirom na to da smo ostale privremeno ustupili Klinici za hirurgiju koja je ostala bez svojih kapaciteta posle požara 2010.

Sve bolničke sobe imaju svoje kupatilo i najveći broj imaju dvokrevetnu ili trokrevetnu strukturu. Dve savremene operacione sale raspolažu sa opremom koja u potpunosti zadovoljava potrebe najkomplikovanijih hirurških zahvata. Intenzivna nega spada u najmodernije, ima 5 postelja i obučen stručni kadar. Pored dve hirurške sale raspolažemo sa još jednom salom za endoskopsku hirurgiju u kojoj se uglavnom izvode procedure u Dnevnoj bolnici. Dnevna bolnica raspolaže sa 5 postelja i namenjena je pacijentima kojima se izvode intervencije u kratkotrajnoj anesteziji posle koje pacijent može da napusti bolnicu istog dana. Time pratimo savremene tendencije da se pacijent što kraće zadržava u bolnici. U okviru Dnevne bolnice se rade cistoskopije, transrektalne biopsije prostate, urodinamsko ispitivanje kao i male hirurške intervencije.

Ambulantno poliklinička služba trenutno raspolaže sa 2 ambulante, pored kojih su dve ustupljene privremeno Klinici za hirurgiju a jedna Klinici za anesteziju. Ambulanta radi svakim radnim danom od 8-19 časova u 2 smene. Maksimalno se trudimo da ispoštujemo zakazano vreme pregleda. Svrha zakazivanja pregleda je da se skrati vreme čekanja na pregled.

Uvođenjem novog Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Srbije (IZIS), zakazivanje specijalističkih pregleda obavlja se preko izabranih lekara u domovima zdravlja. U interesu sto optimalnijeg zbrinjavanja, predlažemo odgovarajuću pripremu pacijenata na nivou izabranog lekara u domu zdravlja:

a) administrativni i organizacioni uslov:
- lična karta,
- overena zdravstvena isprava,
- uredan uput,
- poštovanje regionalnog principa u prethodnoj dijagnostičkoj obradi pacijenata u okviru raspoloživih resursa specijalisičkih disciplina i dijagnostičkih procedurata u okviru navedenih domova zdravlja (Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ''Sl.glasnik RS'', broj: 10/2010...1/2013), Prilog 1*,

b) obavezan medicinski uslov:
- pacijent mora biti pregledan,
- upisana uputna dijagnoza ili nađeno stanje i konkretan, specificiran zahtev u vezi sa daljom dijagnostikom i lečenjem,

v) potreban medicinski uslov: 
- Laboratorija: urin, UK, KS, urea, kreatinin, PSA (za pacijente preko 50 godina, ukoliko je moguće),
- EHO sa punom bešikom. 


Najveći broj pacijenata se primi u zakazano vreme, a izuzetno se dešava da pacijent čeka na pregled duže od pola sata. Hitna služba je regulisana na osnovu plana gradskih dežurstava koji pravi Gradski zavod za zdravstvenu zaštitu, tako da je Klinika za urologiju dežurna svaki drugi dan u alteranciji sa KBC Zvezdara.
U okviru ambulante se rade zakazani ili, po potrebi, hitni ultrazvučni pregledi urogenitalnih organa.

Čekaonica je planirana po evropskim standardima, nije prostorno velika jer se ne očekuje da pacijenti čekaju dugo na pregled. S obzirom na činjenicu da čekaonicu dele 3 Klinike: Klinika za hirurgiju , Klinika za urologiju i Klinika za anesteziju kao i na to da se pregledi zakazaju, a zakazano vreme poštuje, apelujemo na pacijente da ne dolaze mnogo ranije u odnosu na zakazani termin.

U cilju što boljeg informisanja pacijenata u rubrici „Informacije za pacijente“, pored opisa pripreme za prijem u bolnicu ili za neke od procedura, dali smo i opis nekoliko intervencija (transrektalna biopsija prostate, ureterorenoskopija, urodinamsko ispitivanje ). Takođe, dali smo i upitnike čijim se popunjavanjem, pacijentima omogućava lakša orijentacija u odnosu na tegobe, a lekarima olakšava dijagnostičko ispitivanje.

Nadamo se da će informacije na koje ste ovde naišli biti od pomoći, ali ćemo rado prihvatiti i Vaše sugestije.

Hvala na poseti.