VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... KLINIKA ZA UROLOGIJU

Edukacija i naučna aktivnost

Klinika za urologiju je u sklopu Katedre za hirurgiju nastavna baza Medicinskog fakulteta i tu se sprovode vežbe iz urologije za studente pete godine Medicinskog fakulteta.

Na Klinici učestvujemo u projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije , evidencioni broj 173016: Analiza promena u strukturi genoma kao dijagnostički i prognostički parametar humanih bolesti.

U okviri kontinuirane medicinske edukacije organizatori smo 2 kursa akreditovana u Zdravstvenom savetu Srbije i Lekarsjkoj komori:

  • Tumori urogenitalnog trakta koji je namenjen lekarima opšte prakse i koji će biti održan 4. 10. 2011.
  • Intrahospitalne infekcije

Na Klinici se ternutno sprovode sledeća ispitivanja:

  • Ispitivanje anksioznosti pacijenata pred biopsiju prostate u saradnji sa Bolnicom za psihijatriju
  • Prospektivno praćenje pacijenata kod kojih je učinjena TRUZ biopsija prostate
  • Prospektivno ispitivanje pacijenata sa površnim tumorima mokraćne bešike
  • Ispitivanje poremećaja mokrenja kod pacijenata sa hipertenzijom , u saradnji sa Klinikom za internu medicinu

Sa radovima u kojima smo prikazivali rezultate našeg rada smo tokom 2011. bili prisutni na domaćim i internacionalnim sastancima

  • Kongres urologa Srbije
  • Slo
  • South Eastern