VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... BOLNICA ZA NEUROLOGIJU

EDUKACIJA

U okviru Bolnice za neurologiju zaposleno je dva doktora medicinskih nauka i dva primarijusa.

Lekari Bolnice za neurologiju KBC Dragiša Mišović aktivno učestvuju u radu kongresa, kako domaćih, tako i međunarodnih i u svakodnevnom radu primenjuju znanja i savremene trendove u dijagnostici i terapiji neuroloških oboljenja. Unutar Bolnice ali i KBC-a se redovno organizuju stručna predavanja u okviru kontinuirane edukacije lekara i sestara i multidisciplinarne saradnje.

U našoj Bolnici lekari po završenom Medicinskom Fakultetu mogu obavljati staž iz oblasti neurologije po planu i programu opšteg stažiranja. Takođe, postoji mogućnost volonterskog rada kliničkih lekara koji imaju odobren volonterski status od strane Direktora KBC-a.

Kursevi I stepena na kojima su predavači bili neurolozi:

2010. god. - KURS O CEREBROVASKULARNIM BOLESTIMA
2011. god. - KURS O BOLNIM STANJIMA U NEUROLOGIJI
2012. god. - KURS O ENCEFALOPATIJAMA
2013. god. - KURS O PARKINSONIZMU
2014. god. - KURS O DEMENCIJAMA