VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... BOLNICA ZA NEUROLOGIJU

ISTORIJAT

Bolnica za neurologiju KBC "Dr Dragiša Mišović", kao organizaciona jedinica ima svoje korene koji vode poreklo iz primarno dve ustanove: neuropsihijatrijskog odeljenja osnovanog 1956. godine u okviru bolnice "Dr Dragiša Mišović" i neuropsihijatrijskog odeljenja "Železničke bolnice" osnovanog 1969. godine. Prvi šef odseka za neurologiju neuropsihijatrijskog odeljenja bolnice "Dr Dragiša Mišović" bila je prim. dr Sofija Nešković.

Krajem 1986. godine na osnovu elaborata o formiranju Kliničko-bolničkog centra oba neuropsihijatrijskog odeljenja se dele na neurologiju i psihijatriju i nastaju dve organizacione jedinice: Klinika za psihijatriju i Zavod za neurologiju i psihoorganska oboljenja sa lokacijom u posebnom objektu u krugu železničke bolnice. Prvi načelnik novoformiranog Zavoda je bila prim. dr Sofija Nešković.

Kasnije na mesto upravnika Zavoda dolazi prof. dr Miodrag Panić. U tom periodu zavod se prostorno proširuje i formiraju se nove organizacione jedinice. Odlaskom prof. dr Miodraga Panića u penziju, 1997. godine na mesto direktora Centra za neurologiju postavljen je prim. dr sci Dejan Sumrak.

20. maja 1999. godine tokom NATO bombardovanja zgrada neurologije je direktno pogođena, srušena a tom prilikom je došlo do pogibije tri pacijenta koja su lečena na Odeljenju za intenzivnu negu i u potpunosti uništena oprema i dokumentacija. Od tada je neurologija nastavila sa radom u adaptiranim prostorijama psihijatrijske klinike u smanjenom obimu.

Od jula 2010 Bolnica za neurologiju i dalje radi u prostorijama Klinike za psihijatriju koje su renovirane.