VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... BOLNICA ZA NEUROLOGIJU

OPSEG DELATNOSTI

Bolnica za neurologiju Kliničko-bolničkog centra “Dr Dragiša Mišović Dedinje” bavi se lečenjem pacijenata sa neurološkim bolestima.

Sadašnja organizaciona šema podrazumeva postojanje tri organizacione jedinice:

1. Stacionar

2. Specijalističko, konsultativno odeljenje, odsek za vrtoglavice i Dnevna bolnica sa odsekom za neurofiziologiju u okviru koga postoji kabinet za elektroencefalografiju i kabinet za elektromioneurografiju.

3. Odeljenje za prijem

U okviru Bolnice za neurologiju zaposleno je 7 lekara, 6 lekara specijalista i 1 lekar na specijalizaciji.

Upravnik Bolnice je Prim. dr med. sc Dragana Kuljić - Obradović.

Glavna sestra je Jelena Milanović

Načelnik odeljenja za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja: prim. dr Željko Radić

Načelnik odeljenja za specijalističko-konsultativne preglede: dr Milan Nikolić

Šef odseka za neurofiziologiju: dr Nataša Tabaković

Šef odseka za vrtoglavice: dr Milan Nikolić

Načelnik dnevne bolnice: prim. dr sc med. Dragana Kuljić Obradović

Načelnik stacionara: dr sc. med. Sanja Medić

Neurološka oboljenja obuhvataju oboljenja mozga, kičmene moždine, nervnih korenova, perifernih nerava, neuromišićne veze i mišića. Sve te bolesti patogenetski mogu biti veoma različite, a prema uzroku mogu biti degenerativne, vaskularne, demijelinizacione, zapaljenske, traumatske i metabolički uzrokovane. Sistemske bolesti se mogu odraziti na nervni sistem kao npr. u šećernoj bolesti gde dolazi do oštećenja perifernih nerava, najčešće u donjim ekstremitetima sa trnjenjem i bolovima, zatim oslabljena funkcija štitne žlezde može uzrokovati slabost mišića i oštećenje nerava, smetnje sa pamćenjem i raspoloženjem, a smanjene vrednosti vitamina, naročito B grupe, mogu dovesti do ošetećenja mišića, nerava i pojave psihičkih smetnji.

Najčešće neurološke bolesti su:

  • akutni moždani udar
  • glavobolje
  • demencije
  • tumori mozga
  • epilepsije
  • multipla skleroza
  • polineuropatije i miopatije
  • mijastenija gravis
  • mišićne distrofije