VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... BOLNICA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU

ISTORIJAT

Još u jesen 1914.god na Topčiderskom brdu, na prostoru današnje bolnice, kao zadužbina industrijalca Đorđa Vajferta, formirano je “Prihvatilište za branioce Beograda“. Nakon povlačenja srpske vojske Austrijski lekari nastavljaju da rade u istim zgradama, a većina njih ostaje da radi i posle 1918.god. U godinama nakon rata bolnica se zove “Kraljevska Vojna bolnica na Dedinju“.

Dr Rosalie Morton iz Njujorka je donela kompletnu opremu namenjenu za bolnicu i predala dr Dragi Ljočić, prvoj ženi lekaru u Srbiji. Veliku pomoć u opremanju bolnice je imalo društvo škotskih žena na čelu se Dr Elsi Inglis.

Bolnica od oktobra 1932.god menja ime u „Bolnica državnog saobraćaja-Železnička bolnica“.

Osnivač ORL službe Železničke bolnice bio je Prim.dr Dragoslav Stojanović 1952.god.
Od 1959.god.počinje sa radom ORL odeljenje bolnice „Dragiša Mišović“ a prvi direktor je bio Dr Velibor Popović.

Godine 1969. došlo je do udruživanja Železničke bolnice i Zdravstvenog doma železničara čime nasataje Železničko saobraćajni medicinski centar (ŽMSC), a status ORL odeljenja se ne menja. Prvi direktor je dr Vojislav Borovac.

Do integracije dve ORL službe sa Dedinja dolazi 1978.god. a do reorganizacije i stvarnog fizičkog objedinjavanja dolazi 1987.god u Zavod za otorinolaringologiju, koji se transformiše u današnju Bolnicu za ORL KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje". Za direktora je postavljen dr Slobodan Davidović.

Na odeljenju od osnivanja rade lekari koji prate savremene trendove i dostignuća medicine. Temelje hirurgije karcinoma larinksa postavlja Prof dr Fotić koji radi sve do l962. Osnivač škole rinoplastike je Prof.dr Antun-Tonči Ilić. Nakon usavršavanja dr Bogdana Dukina u Erlangenu 1978.god. i nabavka opreme, na odeljenju se kao jednom od retkih centara u Evropi, razvija funkcionalna endoskopska hirurgija nosa i paranazalnih šupljina (FESS). Hirurgijom uva se bave dr Miodrag Todorović, dr Miodrag Kostić i dr Svetislav Đorđević.

Zavod za ORL je imao 64 postelje i bavio se svim oblastima otorinolaringologije u dve zgrade. Tokom NATO agresije u noći između 19 i 20.maja 1999.god. jedna od zgrada je oštećena a kompletno osoblje i oprema je reorganizovano i preseljeno u današnju zgradu u Dragorskoj ulici-sadašnja ulica Dr Đanija Popovića.

Danas, Bolnica za otorinolaringologiju ima ukupno 56 zaposlenih, 13 lekara specijalista - 12 otorinolaringologa i jednog maksilofacijalnog hirurga, dva specijalizanta, 30 medicinskih sestara, i  11 nemedeicinskog osoblja, 39 bolesničkih kreveta ukupno, tri operacione sale, novu intenzivnu  jedinicu sa če tiri kreveta. U Centru postoje specijalističke kao i subspecijalističke ambulante (alergologija, audiologija, fonijatrija), a operativni program obuhvata sve oblasti otorinolaringologije. Posebna pažnja se obraća na tradiciju, tako da se ipak u prvi plan ističe onkohirurgija glave i vrata, funkcionalna endoskopska hirurgija nosa i sinusa, funkcionalno-esteska hirurgija nosa,kao i otohirurgija.

Lekari Bolnice za otorinolaringologiju su redovni učesnici stručnih sastanaka, kurseva i kongresa kako u zemlji tako i u inostranstvu, i organizatori više stručnih sastanaka kao i prvog kursa funkcionalne i esetetske hirurgije nosa u našoj zemlji.

ISTORIJA KROZ GODINE

 • 1950. godine demobilisan dr Dragoslav Stojanović i zaposlen u Željezničkoj bolnici, osnovano orl odeljenje
 • 1952. otvoren Treći paviljon Željezničke bolnice i smešteno orl odeljenje i urologija, šef dr Dragoslav Stojanović
 • do 1962. godine radi Prof dr Milan Fotić posle penzionisanja kao stručni konsultant
 • 1959. dr Velibor Popović postaje vd načelnika novoformiranog orl odeljenja Dr D Mišović
 • načelnik odeljenja postaje dr Dragutin Mandić
 • 1967. do 1970. načelnik je dr Stanimir Nešić ORL Željeznička bolnica
 • 1969.godine dolazi do udruživanje Željezničke bolnice Dedinje i Zdravstvenog Doma željezničara
 • 1970. ORL odeljenje Željezničke bolnice postaje direktor dr Vojislav Borovac
 • 1978. Godine integracija ORL Dr D Mišović i ORL Željezničke bolnice a Prof dr Anton Tonči Ilić načelnik ORL DR D. M.
 • 1971. ORL DR Dragiša Mišović se seli u zgradu apoteke i psihijatrije
 • 1974. zgrada ORL DR Dragiša Mišović se definitivno izgrađuje u današnji izgled
 • 1978. direktor Zavoda za orl postaje dr dr Slobodan Davidović
 • 1983. godina dr Bogdan Dukin postaje direktor Zavoda za orl
 • 1998..godine postaje direktor dr Maja Đukić Božović
 • 1999. godine preseljenje odeljenja u Dragorsku 2
 • 2008.godine februara počela tromesečna rekonstrukcija odeljenja,
 • 2010. jula useljeni ponovo u nove renovirane i proširene prostorije, proširene na deo prostorija apoteke KBC DR Dragiša Mišović koji je pretvoren u ambulantne prostorije
 • Aprila 2016 godine dr Maja Đukić odlazi u penziju a upravnik postaje dr Milorad Adžić
 • oktobra 2016 dr M Adžić odlazi u penziju
 • novembra 2016 dr Đorđe Tomić postaje novi upravnik