VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... BOLNICA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU

OPSEG DELATNOSTI

Današnja Bolnica za ORL, posle dvoipogodišnjeg renoviranja koje je završeno 2010. godine, ima nove prostorije, renovirani mali hirurški blok, tri operacione sale, jednu posebnu izdvojenu operacionu salu za endoskopije, male intervencije i otomikroskopije, jedinicu intenzivne nege sa kompletnim monitoringom, izdvojenu dnevnu bolnicu, odvojen čitav suteren za ambulantu sa izdvojenom ambulantom za alergije, salu za sastanke kolegijuma, izvojene načelničke prostorije i prostorije za anesteziju, kao i prostorije upravnika bolnice i glavne sestre bolnice.

Nakon renoviranja došlo je do povećanja obima posla, kako ambulantih pregleda, tako i operativnih zahvata.

U postupku smo nabavke nekih hirurših kompleta kako bi zaokružili operativni program (npr. operativno lečenje otoskleroze) .

U toku je pisanje i  usvajanje specifičnih  procedura, informatora za pacijente za pojedina oboljenja i operativne zahvate /npr operacija septuma, krive nosne pregrade.

Može se reći da radimo kompletan operativni program iz domena otorinolaringologije, delom maskilofacijalne hirurgije kao i deo operacija koje su funkcionalno estetskog karaktera, osim operacija koje su izuzetno retke i rade se samo u par medicinskih ustanova Srbije (npr. Kohlearni implantat), ili operacija koje su ograničene našim tehničkim uslovima (ne operišemo decu do određene telesne težine, određuje je anestezija zbog tehničkih mogućnosti).

Već duže vreme radimo i operacije sa ultrazvučnim nožem,  operacije krajnika, operacije parotidne žlezde  itd. Imamo već publikovane stručne radove  o našim iskustvima sa operacijama ultrazvučnim nožem .
Jedna smo od prvih Ustanova koja je uvela ovu hiruršku tehniku u redovan operativni program.

U prilogu su stručni radovi naših doktora prezentovani na kongresima i stručnim sastancima.