VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... BOLNICA ZA OTORINOLARINGOLOGIJU

INFORMACIJE ZA PACIJENTE

POSTUPCI PRIJEMA U AMBULANTI

Ambulanti pregledi se obavljaju u suterenu Bolnice za orl..Bolnica radi po sistemu dežurstva svaki drugi dan na nivou grada Beograda.

Uvođenjem novog Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Srbije (IZIS), zakazivanje specijalističkih pregleda obavlja se preko izabranih lekara u domovima zdravlja. U interesu sto optimalnijeg zbrinjavanja, predlažemo odgovarajuću pripremu pacijenata na nivou izabranog lekara u domu zdravlja:

a) administrativni i organizacioni uslov:
- lična karta,
- overena zdravstvena isprava,
- uredan uput,
- poštovanje regionalnog principa u prethodnoj dijagnostičkoj obradi pacijenata u okviru raspoloživih resursa specijalisičkih disciplina i dijagnostičkih procedurata u okviru navedenih domova zdravlja (Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ''Sl.glasnik RS'', broj: 10/2010...1/2013), Prilog 1*,

b) obavezan medicinski uslov:
- pacijent mora biti pregledan,
- upisana uputna dijagnoza ili nađeno stanje i konkretan, specificiran zahtev u vezi sa daljom dijagnostikom i lečenjem,

v) potreban medicinski uslov:

Laboratorija
- KKS, Diferencijalna KS i CRP, Sumnja na sinuzitis
- KKS, Diferencijalna KS i CRP
- RTG paranazalnih šupljina,
- pregled oftalmologa, Promuklost:
- KKS i CRP,
- Pregled ORL specijaliste u domu zdravlja, Hronični otitis:
- Bris uha,
- Rtg mastoida po SCHULLER-u,
- Pregled u domu zdravlja, Kvavljenje iz nosa:
- KKS,
- Pregled interniste,
- Krvni pritisak, Zujanje u uhu
-nagluvost:
- audiometrija,
- pregled ORL u domu zdravlja, Kod dece i pregled pedijatra

Ponedeljkom: dr Aleksandar Vujović i dr Tavčar

Utorkom: dr Vučeljić i dr Đorđević

Sredom: dr Škrbić i Ana Vukićević Milanović

Četvrtkom: dr Miličić i dr Stanimirović

Petkom: dr Tomić i dr Čebedžić


Ambulanta za audiologiju za evocirane potencijale radi utorkom pre podne, pregledi se zakazuju.

Maksilofacijalni hirurg vrši ambulantne preglede svaki dan pre podne osim kad je u operacionoj Sali, pregledi se ne zakazuju.POSTUPCI PRIJEMA U BOLNICU

Sve je regulisano procedurama koje su usvojene u okviru akereditacije naše bolnice.

Pripreme za operaciju u smislu prijema rade se svaki dan tako što se zakazuju prijemi za operativni zahvat nakon što se postave medicinske indikacije za operaciju ili bolničko konzervativnu terapiju.

Procedura prijema zahteva pregled kod izabranog doktora za operativni zahvat ili konzervativno lečenje, gde se određuje prvi slobodni termin i izdaje formular na kome stoje poimenično sve radnje koje pacijenti trebaju obaviti, sve analize koje trebaju spremiti, svi pregledi drugih specijalista potrebnih za operativni zahvat, kao i sva dokumenta, a na kraju i datum prijema i naziv planirane operacije koja će se uraditi.

Vreme zakazivanja prijema u bolnicu je do dve nedelje (u proseku).

Prijem se vrši nakon prijave na šalteru, zatim prijema u ambulanti i admistrativnivne procedure kod sekretarice.

U toku boravka na odeljenju, pacijent se upoznaje sa kućnim redom koji propisuje ponašanje, dodeljuje mu se krevet i ormarić za lične stvari, upoznaje se sa planom lečenja,  vrstom i obimom operacije, preoperativniim tretmanom koji je regulisan u zavisnosti od vrste operacije, kao i postoperativnim tokom.

Sa svim detaljima pacijenta upoznaje izabrani doktor, anesteziolog kao i odgovorna terapijska i odeljenska sestra.

Nakon postoperativnog toka koji se delimično provede u intenzivnoj jedinici, a koji opet zavisi od vrste operacije, pacijent se prevodi na odeljenje a nakon što se u jutarnjoj viziti konstatuje da je stanje zadovoljavajuće, otpušta kući.
Trenutno je u upotrebi opšti formular na nivou informatora za pacijente KBC za operativne zahvate .

U toku su pripreme pojedinačnih/ za pojedine bolesti/ informatora za pacijente.