VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU

EDUKACIJA

Tokom godina rada, Bolnica za psihijatriju je organizovala 27 stručnih seminara sa sledećim temama:

 • 1976. Putevi kliničke psihoterapije
 • 1978. Agresivnost*
 • 1979. Hipohondrija*
 • 1980. Telo i psiha*
 • 1981. Narcizam
 • 1982. Ljubomora
 • 1983. Lečenje psihosomatskog bolesnika
 • 1984. Indikacije za psihoterapiju*
 • 1985. Telesni aspekti anksioznosti
 • 1986. Savremene teorije neuroza
 • 1987. Poremećaji ishrane
 • 1988. Identitet-adolescencija-psihoterapija*
 • 1989. Konsultativna psihijatrija
 • 1990. Adolescent i njegova okolina*
 • 1995. Depresija devedesetih*
 • 1996. Klinički pristup fenomenu straha
 • 1997. Adolescencija: kontinuitet i/ili diskontinuitet u razvoju*
 • 1998. Odabrana poglavlja konsultativne psihijatrije
 • 2001. Drama jedne mladosti: u Srbiji 1990-2000*
 • 2002. Klinički problemi gerontopsihijatrije
 • 2003. Traganje za smislom: izazovi i rizici adolescencije*
 • 2004. Psihosomatika na početku XXI veka
 • 2005. Unutrašnja i spoljašnja realnost adolescenata*
 • 2006. Psihijatrija nekad i sad*
 • 2008. Somatoformni poremećaj i somatizacija*
 • 2009. Destruktivnost i autodestruktivnost mladih*
 • 2010. Dnevna bolnica – kuća ovorenih vrata

*Objavljene monografije-zbornici radova

Pored godišnjih seminara Bolnice za psihijatriju organizuju se i stručni kursevi i seminari u okviru kontinuirane medicinske edukacije:

 • 2010. Somatsko i psihičko u psihijatriji
 • 2011. Integrativni pristup u psihijatriji
 • 2012. Simptom, sindrom i mentalni poremećaj
 • 2013. Izazovi savremene psihijatrije
 • 2014. Psihijatrija u instituciji: prednosti i teškoće