VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU

ODELJENJA I TIMOVI

Organizaciona struktura Bolnice za psihijatriju je sledeća:

1. Odeljenje za specijalističko-konsultativne preglede - u okviru rada na Odeljenju pored individualnog lečenja sprovode se psihoterapijske, socioterapijske, relaksacione grupe. Svi specijalisti Bolnice obavljaju specijalističke i konsultativne pregleda, a načelnik odeljenja je dr Branko Vuković.

2. Dnevna bolnica je namenjena parcijalnoj hospitalizaciji (prepodnevnom boravku) i lečenju psihotičnih i nepsihotičnih pacijenata, kroz individualnu u grupnu terapiju, kao i radne i pokupacione aktivnosti. Tim sačinjava jedan psihijatar (dr Marija Gašić), psiholog, socijalni radnik, dva radna terapeuta, relaksacioni terapeut i dve medicinske sestre.

3.Odeljenje za kliničku psihijatriju - u okviru Odeljenja se sprovode dijagnostičke, psihofarmakoterapijske i psihoterapijske metode, kao i klinička ispitivanja lekova (psihofarmaka) čime je formirana i psihofarmakološka jedinica sa svom pratećom opremom.
Tim Odeljenja sačinjavaju tri psihijatra (dr Vladimir Diligenski - načenik odeljenja; dr Dragoljub Nedić i dr Katarina Maksimović), psiholog, socijalni radnik i tri medicinske sestre.

4. Odeljenje za psihosomatiku i nepsihotične poremećaje - u okviru Odeljenja se sprovode dijagnostičke, psihofarmakoterapijske i psihoterapijske metode (individualna, grupna, Kognitivno-bihejvioralna, EMDR, seksualna i porodična terapija). Pored individualnog lečenja postoje psihoterapijske, socioterapijske, relaksacione grupe i terapijske zajednice. Tim Odeljenja sačinjavaju dva psihijatra (dr Branko Vuković; dr Kolja Kontić), psiholog, socijalni radnik, relaksacioni terapeut i nadzorna sestra.

a) Odsek za adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju, namenjen lečenju mladih od 15-24 godine – u okviru Odseka sprovode se dijagnostičke, psihofarmakoterapijske i psihoterapijske metode (individualna, grupna, porodična). Tim Odseka sačinjavaju dva psihijatra (dr Marija Đurović – šef odseka; dr Sanja Životić), psiholog, socijalni radnik i nadzorna sestra.