VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU

OPSEG DELATNOSTI

Usluge koje pruža Bolnica za psihijatriju su:

Pregled specijaliste psihijatra

- Specijalistički psihijatrijski pregled (profesor, primarijus, specijalista)

- Psihofarmakoterapija

- Komisijska klinička ekspertiza – psihijatrijska

- Psihoterapija (individuala, grupna, bračna, porodična):

  • Psihoanalitička
  • Kognitivno-bihejvioralna terapija
  • EMDR
  • Psihodrama
  • Sistemska-porodična terapija
  • Psihoterapija adolescenata

Pregled psihologa

- Informativni intervju psihologa

- Testovno ispitivanje

- Analiza rezultata sa psihološkim nalazom

Dijagnostički pregled socijalnog radnika

- Informativni intervju socijalnog radnika

- Socijalna anketa na terenu

- Socijalna anketa u ustanovi

- Prikupljanje heteroanamne-stičkih podataka na terenu

Pregled defektologa

- Savetodavni intervju

- Autogeni trening (individualno i grupno)

- Relaksaciona grupa