VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU I OBRAZOVNU DELATNOST

LEKARI, BIOHEMIČARI, FARMACEUTI

Lekari, farmaceuti i biohemičari zaposleni u našem Centru, nakon završetka odgovarajućeg fakulteta zdravstvene struke, postojeća znanja mogu nadgraditi upisom na postdiplomske studije. Upis na postdiplomske studije mora biti u skladu sa potrebama Ustanove i predviđen Planom stručnog usavršavanja u godini u kojoj se planira upis. Na molbu zaposlenog, a u skladu sa Pravilnikom o stručnom usavršavanju KBC Dr Dragiša Mišović, sa zaposlenim se sklapa odgovarajući ugovor, koji je obavezujuć za obe ugovorne strane.

Vrste postdiplomskog usavršavanja:
- Osnovne specijalističke studije
- Uže specijalističke studije (subspecijalizacije)
- Specijalističke akademske studije
- Specijalističke strukovne studije
- Master studije
- Doktorske studije