VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU I OBRAZOVNU DELATNOST

OBRAZOVANJE

Obrazovanje kadrova je jedan od imperativa naše Ustanove i predstavlja dugo negovanu tradiciju. Kretanje u korak sa izmenama u prosvetnom sistemu, praćenje i usavršavanje zaposlenih kroz različite vidove dodiplomskih i postdiplomskih studija predstavlja jedan od načina na koji Centar odgovara potrebama pacijenata.

Cilj je unapređenje i očuvanje zdravlja kroz znanje i na taj način, osiguranje kvaliteta života u zdravlju i bolesti ( WHO – European Health 21 – WHO Regional Committee for Europe, Copenhagen, 1998).