VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU I OBRAZOVNU DELATNOST

PRIPRAVNIČKI STAŽ

KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, ima dugu tradiciju u obučavanju i osposobljavanju pripravnika i volontera sa srednjom i visokom stručnom spremom. Naš Centar raspolaže najsavremenijim opremom, a aktuelne i pozitivno ocenjene naučne tehnologije uvršćene su u dijagnostičke i terapijske procedure sa ciljem bezbednog i efikasnog dolaska do ozdravljenja i izlečenja.

Uspešan kolektiv i priznati stručnjaci, mentorskim radom sa pripravnicima, omogućavaju da teorijsko znanje stečeno u školi tj. na fakultetu prošire praktičnim iskustvom.

Za pripravnički staž u Centru potrebno je podneti molbu Direktoru Ustanove (dostavljenu u 1 primerku) uz koju je neophodno priložiti:
- overenu fotokopiju diplome ili uverenje o završenom školovanju (u 1 primerku)
- pripravničku knjižicu (kupiti u Komori zdravstvenih ustanova u ulici Hajduk Veljkov venac 4-6, III sprat od 8 - 14.30).
.

Pre predaje napisane molbe Arhivi Ustanove, neophodno je da se javite Službi za obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost (suteren Bolnice za dečije plućne bolesti i tuberkulozu).

 

Molbu je potrebno podneti 10-15 dana pre željenog početka staža, a 5 dana nakon  podnošenja  molbe potrebno je da se informišete o ishodu iste na brojeve telefona Arhive ili Službe za obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost.

 

 Za sva dopunska pitanja Služba za obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost  Vam stoji na raspolaganju. Telefon: 011/ 3630-607, e-mail: nidelatnost@gmail.com

 

Primer molbe možete preuzeti OVDE.