VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU I OBRAZOVNU DELATNOST

MEDICINSKE SESTRE ZDRAVSTVENI TEHNIČARI

Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa srednjom stručnom spremom imaju mogućnost upisa studija Visoke zdravstvene škole strukovnih studija i  sticanje, odnosno usaglašavanje, odgovarajućih stručnih zvanja.

Ovaj vid obrazovanja mora biti uvršćen u plan stručnog usavršavanja u godini upisa i mora odgovarati potrebama Ustanove. U skladu sa Pravilnikom o stručnom usavršavanju KBC Dr Dragiša Mišović.pdf , nakon završenih studija, zaposleni stiču pravo na raspoređivanje na odgovarajuće poslove.