VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU I OBRAZOVNU DELATNOST

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE

Predmeti:

  1. Prva pomoć
  2. Osnovi kliničke prakse 1
  3. Osnovi kliničke prakse 2
  4. Klinička propedevtika
  5. Interna medicina
  6. Hirurgija