VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU I OBRAZOVNU DELATNOST

NASTAVNO OSOBLJE (konsultacije i rasporedi studenata)

ZDRAVSTVENA NEGA:

Dejan Živanović, master organizator zdravstvene nege


RADIOLOGIJA:

Mirjana Radovanović, specijalista strukovni medicinski radiolog

Dr Sava Stajić