VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU I OBRAZOVNU DELATNOST

VAŽNA DOKUMENTA

Izveštaj o učešću na programu stručnog usavršavanja

Matrica predloga plana strucnog usavršavanja

Molba za plaćeno odsustvo-školovanje

Zahtev za učešće na KME-1

Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravctvene saradnike

Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravsvenih saradnika