VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU I OBRAZOVNU DELATNOST

ZAPOSLENI U SLUŽBI

Prof. Dr Vladimir Diligenski, dr sc. med.
Pomoćnik direktora za obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost

Ivanković Sanja, master menadžer u zdravstvu
Šef Odseka za kontinuiranu medicinsku edukaciju

Gajić Slađana
Saradnik za obrazovni i naučno-istraživački rad Odseka za KME

Stojanović Nevenka
Medicinska sestra, saradnik za kontinuiranu medicinsku edukaciju