VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
Dr sc.med. Đorđe Lalošević
CURRICULUM VITAE


Ime (Srednje ime) Prezime Đorđe Lalošević
Akademske kvalifikacije Prim dr sc. med – specijalista radiologije
Adresa
(ime institucije, ulica, grad,
poštanski broj, zemlja)
Služba za radiološku dijagnostiku,
Kliničko-bolnički centar “Dr Dragiša Mišović-Dedinje“,
Heroja Milana Tepića 1, 11 000 Beograd, Srbija
Telefon

+381 11 36 30 700

Obrazovanje i usavršavanje
Naziv i mesto institucije
(grad, država)
Stepen i godina sticanja zvanja Oblast
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Dr medicine
1981.
Opšta medicina
Poslediplomske studije, magistar med. nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Mr sc. med.
1985.
Mikrobiologija
»Akcesorna funkcija epidermalnih ćelija u proliferativnom odgovoru limfocita T«
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, specijalizacija iz Radiologije 1984.-1987. Radiologija
Poslediplomske studije, dr medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu Dr sc.med.
2002.
Radiologija
Profesionalno iskustvo
Pozicija/titula Naziv i mesto institucije
(grad, država)
Vreme
(datum početka/datum završetka)
Trenutno:
Načelnik službe za radiološku dijagnostiku


Profesor na Višoj medicinskoj školi
KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”
Heroja Milana Tepića 1,
Beograd, Srbija

Viša medicinska škola, Cara Dušana 254, Zemun
Od 2003. i dalje
Od 2004. i dalje
Ranije:
Lekar specijalista radiologije
KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”,
Heroja Milana Tepića 1, Beograd, Srbija
1987- 2003.