VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU, PLANIRANJE I EVALUACIJU
I MEDICINSKU INFORMATIKUSlužba se bavi organizacijom i planiranjem rada i razvoja i evaluacijom postignutih rezultata, praćenjem i kontrolom kvaliteta rada u ustanovi, medicinskom informatikom i implementacijom informacionih tehnologija u medicinskim delatnostima.

Stožerni deo službe je socijalna medicina koja kao medicinska delatnost integriše studijsko istraživačke i stručno analitičke postupke u realizaciji upravljačkih procesa i funkcija razvoja ustanove, inicira, koordinira i sprovodi organizacione, planske i izveštajne aktivnosti, učestvuje u unapređenju i evaluaciji kvaliteta zdravstvene zaštite. Koordinira i sprovodi aktivnosti u procesu akreditacije i reakreditacije ustanove. U službi se obavljaju poslovi koordinacije i izrade strateških, operativnih i godišnjih planskih dokumenata, poslovi praćenja i evaluacije mesečnog i periodičnog izvršenja rada i utrošaka i njihove finansijske vrednosti od nivoa izvršioca i službi do nivoa ustanove, kao i poslovi izrade mesečnih elektronskih faktura prema RFZO i praćenja ukupne fakturne realizacije.

Služba objedinjuje funkcije medicinskih procesa i poslovnih procesa i koordinira razvoj i implementaciju informacionih i komunikacionih tehnologija u ustanovi.

Aktivnom komunikacijom sa upravljačkim, finansijskim i javnozdravstvenim institucijama gradskog i republičkog nivoa, podržava pozicioniranje ustanove u sistemu zdravstvene zaštite.

Rukovodstvo
vsms spec. dipl. ecc Verica Seničić,
master menadžer u zdravstvu

Načelnik Službe za organizaciju, planiranje i evaluaciju
SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU, PLANIRANJE I EVALUACIJU
I MEDICINSKU INFORMATIKU
Adresa:

Heroja Milana Tepića 1,
Beograd

Telefon: +381 11 36 30 700