VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA DIGESTIVNU ENDOSKOPIJU

INFORMACIJE ZA PACIJENTE

 

AMBULANTNI PREGLED

Potrebna medicinska dokumentacija:

1. Izveštaj specijaliste (interniste iz doma zdravlja ili bolnice),
2. Prethodni klinički izveštaj ili subspecijalistički izveštaj,
3. Laboratorijske analize (do 3 meseca starosti): hemoglobin, hematokrit, leukociti, trombociti, Er, leukocitna formula sedimentacija Er, SGOT, SGPT, GGT, bilirubin, glukoza, urea, kreatinin, alkalna fosfataza, Fe, proteini, urin,
4. Pregled stolice na okultno krvavljenje x 3 (u skladu sa mogućnostima)
5. EHO abdomena (do 6 meseci starosti).

Priperma pacijenta za kolonoskopiju

1. Priprema počinje jedan dan pre zakazanog pregleda.
2. Uzimati bistri sok od jabuke, čajeve i vodu.
3. Dan pre zakazanog pregleda:
- Posle laganog ručka rastvoriti 4 kesice Fortans-a u 4L vode i podeliti u 4 jednake doze;
- Postepeno uzimati ovaj rastvor za čišćenje i završiti pripremu u toku noći pre pregleda;
4. Na dan intervencije ne jesti i ne piti ništa.
5. Tokom pripreme i na dan pregleda pacijenti treba da uzimaju svoju redovnu terapiju.
6. Potrebno je poneti uput za dnevnu bolnicu /Zeleni uput/.
7. U slučaju pregleda u analgosedaciji povesti pratioca.
8. Potrebno je dan pre zakazane procedure uraditi KS, vreme krvarenja i koagulacije, INR.

Ukoliko se pregled izvodi u analgosedaciji potrebno je pre pregleda pribaviti saglasnost anesteziologa u anesteziološkoj ambulanti KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“

• Kolonoskopija

Kolonoskopija predstavlja pregled debelog creva instrumentom koji se naziva fiberoptički kolonoskop. U toku pregleda, putem kamere koja se nalaza na vrhu instrumenta, vizuelizuje se sluznica debelog creva i slika reprodukuje na monitoru što omogućava lekaru koji obavlja proceduru da dijagnostikuje različita oboljenja i stanja na precizan i efikasan način. U slučaju potrebe prikupljaju se uzorci sluznice za patohistološku analizu što omogućava preciznu identifikaciju prirode uočenih promena sluznice.

Kolonoskopija je kako dijagnostička tako i terapijska procedura. Postoji veliki broj različitih terapijskih modaliteta koji se izvode u toku kolonoskopije i u slučaju potrebe o njima ćete biti informisani od strane vašeg lekara pre procedure.
Pregled se izvodi u analgosedaciji osim kada to pacijent ne želi ili kad postoje medicinske kontraindikacije.

• Priprema pacijenta za ezofago-gastro-duodenoskopiju

1. Osam sati pre pregleda ništa ne uzimati na usta.
2. Posle pregleda 3 sata ništa ne jesti i ne piti.
3. Poneti sa sobom sve rezultate.
4. Povesti pratioca.

Obavezno poneti uput za dnevnu bolnicu /Zeleni uput/.

• Ezofago-gastro-duodenoskopija

Ezofago-gastro-duodenoskopija predstavlja pregled koji se obavlja fiberoptičkim gatroskopom. U toku pregleda, kamerom koja se nalazi na vrhu instrumenta, vizuelizuije se sluznica jednjaka, želuca i dvanaestopalačnog creva. Ovako dobijena slika se reprodukuje na monitoru što omogućava lekaru koji izvodi pregled da dijagnostikuje različita stanja i oboljenja na precizan i efikasan način. U toku procedure u slučaju potrebe prikupljaju se i uzorci sluznice za detektovanje prisustva Helicobacter pylori u želucu kao i za patohistološku analizu. Procedura može imati i terapijsku ulogu primenom različitih tehnika (polipektomija, sklerozacija, mukozektomija, itd).

• Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija (ERCP)

Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija (ERCP) predstavlja terapijsko-dijagnostičku proceduru koja kombinuje endoskopske i radiološke metode u cilju vizuelizacije žučnih i pankreasnih puteva. Procedura omogućava postavljanje odgovarajuće dijagnoze i izvođenje različitih intervencija kao na pripmer: ekstrakcija žučnih kamenaca, dilatacija i plasiranje proteza u slučaju suženja žučnih i pankreasnih puteva, itd.

Procedura se obavlja samo u hospitalnim uslovima što znači da je bolesnik prethodno primljen na stacionarno lečenje i da po proceduri provodi najmanje još jedan dan u bolnici.