VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... BOLNICA ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

Opseg delatnosti

Usluge koje bolnica pruža iz oblasi ginekologije:

Ginekološki pregled

Kolposkopija

PA razmaz –citološka dijagnostika

Doppler UZ 4D

Ekscizija kondiloma

Biopsija PVU, vulvae i vagine

Incizija gl.Bartholini,Marsupijelizacija kao i Ekstirpacija

Frakcionirana explorativna kiretaža

Explrativna kiretaža

Polipektomija

LOOP ekscizija

Revizija materične duplje kod inkompletnog pobčaja

Kiretaža kod uginulog ploda Missed ili Blighted

Aplikacija i Ekstrakcija spirale

HSG

Uzimanje Cervikalnog brisa i Vaginalnog brisa

Sve vrste ginekoloških operacija klasičnom i laparoskopskom metodom.

Laparoskopsko ispitivanje steriliteta

Usluge koje bolnica pruža iz oblasti perinatologije i akušerstva:

NST

Nega visoko rizičnih trudnoća kao što je PIH, preeclampsio, DMG, infekcije u trudnoći RH aloimunizacija, blizanačka trudnoća, neprepoznate i suspektne anomalije ploda, macrosomije ploda

Porodjaji u epiduralnoj anesteziji

Usluge koje bolnica pruža iz oblasti neonatologije