VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... KLINIKA ZA INTERNU MEDICINU

Edukacija i nastavne delatnosti

Kao nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu naša Klinika učestvuje u obavljanju teoretske i praktične nastave namenjene studentima medicine, slušaocima poslediplomske nastave i užih specijalizacija, a prema planu i programu Fakulteta.

Pored toga, naša Klinika je i nastavna baza za srednju i višu Medicinsku školu.

Objavljivanje naučnih radova u naučnim i stručnim časopisima

Aktivna učešća (posterske i oralne prezentacije) na domaćim i stranim kongresima.

Sprovodjenje programa Kontinuirane medicinske edukacije.