VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... KLINIKA ZA INTERNU MEDICINU

Informacije za pacijente

Adresa: Heroja Milana Tepića 1, Beograd

Telefon: +381 (11) 3630-700 (centrala)

Rad ambulantne službe klinike za internu medicinu se odvija u sledećim objektima:

Interno I:
Heroja Milana Tepića 1

Interno II:
Bulevar Kneza Aleksandra Karadjordjevića 64

Kardiologija:
Heroja Milana Tepića 1 (prizemlje zgrade uprave)
Telefon: +381 11 36 30 738
E-mail: kardiologija.zakazivanje@dragisamisovic.bg.ac.rs
Radno vreme službe:
ponedeljak-petak 07-19 h

Usluge:
- Test fizičkim opterećenjem (ergometrija) na pokretnoj traci i bicikl-ergometru
- Ergospirometrijsko testiranje na pokretnoj traci
- 24-časovno ambulantno elektrokardiografsko praćenje (24h Holter EKG), trokanalni i dvanaestokanalni EKG
- Dvadesetčetvoročasovno ambulantno praćenje krvnog pritiska (24h AMP)
- Ultrazvučni pregled srca ( 2D i 4D ehokardiografija)
- Stres ehokardiografija fizičkim opterećenjem na ležećem biciklu
- Sleep apnea studija

Pulmologija:
Adresa:Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 64
Telefon: +381 11 36 30 700, lokal 551
Radno vreme službe:
Ponedeljak: 13 – 19h
Sreda: 13 – 19 h
Četvrtak: 13 -19h

Usluge:
- Spirometrijsko testiranje
- Bronhodilatacijski testovi

Endokrinologija:
Adresa: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 64
Telefon službe: 36 30 700, lokal 551
Radno vreme službe:
Ponedeljak: 07-19 h
Utorak: 13-19 h
Sreda 07-19 h
Četvrtak: 07-13 h
Petak: 07-13 h

Usluge:
- Određivanje glukoze u krvi, HbA1c,
- Test opterećenja glukozom (OGTT)
- Ispitivanje hormonskog statusa

Hematologija:
Adresa: Bulevar kneza Aleksandra Krađorđevića 64
Telefon: 36 30 700, lokal 551
Radno vreme službe:
Utorak 07-13 h
Četvrtak 07-13 h
Petak: 07-13 h

Gastroenterologija:
Adresa: Heroja Milana Tepića 1
Telefon: +381(11)36 30 700, lokal 874
Radno vreme službe:
Ponedeljak-petak : 07-19h