VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... KLINIKA ZA INTERNU MEDICINU

KONTAKT

Adresa: Heroja Milana Tepića 1, Beograd

Telefon: +381(11) 3630-700 (centrala)

Rad ambulantne službe Klinike za internu medicinu se odvija u sledećim objektima:

Interno I:
Heroja Milana Tepića 1

Interno II (zgrada Gerijatrije):
Bulevar Kneza Aleksandra Karadjordjevića 64

Kardiologija:
Heroja Milana Tepića 1, Beograd
Telefon: +381(11)36 30 738
Radno vreme službe:
ponedeljak-petak 07-19 h

Pulmologija:
Adresa:Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 64
Telefon: +381(11) 3630-700, lokal 551
Radno vreme službe:
Ponedeljak: 07-13 h
Utorak: 07-13 h
Sreda: 07-13 h

Endokrinologija:
Adresa: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 64
Telefon službe: +381(11)3630-700, lokal 551
Radno vreme službe:
Ponedeljak: 07-19 h
Utorak: 13-19 h
Sreda: 07-19 h
Četvrtak: 07-13 h
Petak: 07-13 h

Hematologija:
Adresa: Bulevar kneza Aleksandra Krađorđevića 64
Telefon: +381(11)3630-700, lokal 551
Radno vreme službe:
Utorak: 07-13 h
Četvrtak: 07-13 h
Petak: 07-13 h

Gastroenterologija:
Adresa: Heroja Milana Tepića 1
Telefon: +381(11) 3630-700, lokal 874
Radno vreme službe:
Ponedeljak: 13-19h
Utorak: 13-19h
Četvrtak: 13-19h