VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... KLINIKA ZA INTERNU MEDICINU

O nama

Klinika obavlja poslove zdravstvene, nastavne i naučno-istraživačke delatnosti iz oblasti interne medicine. U okviru klinike obavlja se zbrinjavanje urgentnih stanja i kompletna dijagnostika i lečenje hospitalizovanih bolesnika iz svih oblasti interne medicine, ambulantno-poliklinički rad iz oblasti interne medicine i njenih subspecijalističkih disciplina, kao i konsultativna delatnost iz interne medicine iz sledećih subspecijalističkih disciplina: kardiologije, gastroenterologije, hematologije, endokrinologije i pulmologije.

Klinika je nastavna baza medicinskog fakulteta u Beogradu, u kojoj se obavlja teorijska i praktična nastava za studente medicine, za predmet Kliničke propedevtike i predmet Interne medicine, kao i lekare na specijalizaciji iz interne medicine, a prema planu i programu medicinskog fakulteta.

Klinika je nastavna baza za praktičnu nastavu za srednju i višu medicinsku školu.

Na klinici se, prema važećim zakonskim aktima, obavljaju klinička ispitivanja novih lekova iz oblasti interne medicine, kao naučno-istraživačka delatnost iz različitih oblasti interne medicine.