VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

EDUKACIJA

Služba za laboratorijsku dijagnostiku aktivno učestvuje u sprovođenju kontinuirane medicinske edukacijelekara, biohemičara, farmaceuta kao i laboratorijskih tehničara i medicinskih sestara u okviru KBC-a.

Služba za laboratorijsku dijagnostiku je organizovala i učestvovala u sprovođenju sledećih kurseva i stručnih sastanaka:

„Uticaj neadekvatne pripreme pacijenta i nepravilnog uzimanja biološkog materijala na vrednosti hematoloških i biohemijskih parametara“ –stručni sastanak održan 29.09.2010.god. Organizator sastanka je bila Prim. dr sci ph Dragana Begović, a predavači Prim. dr sci phDragana Begović i Mr ph Sonja Kapetanović

„Uloga Chlamydia trachomatis u nastanku vanmaterične trudnoće“ – stručni sastanak, održan 10.02.2012.god. Organizator sastanka je bila Mr ph Zorica Marković, a predavač Mr sci dr Maja Vivoda.

„Dijagnostika i lečenje vanbolničkih stečenih pneumonija kod dece“ – kurs druge kategorije, održan 08.12.2011.god. Jedan od predavača je bila Prim. dr sci ph Dragana Begović.

„Novine u laboratorijskoj dijagnostici – mogućnosti odseka biohemije SLD KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“ – kurs druge kategorije, održan 17.04.2013.god. Organizator kursa je bila Mr ph Iva Perović Blagojević, a predavači Mr ph Zorica Marković, Mr ph Sonja Kapetanović i Mr Iva Perović Blagojević.

„Hronična bolest bubrega – principi kliničko-laboratorijskog praćenja, faktori rizika i komplikacije“ – kurs II kategorije, održan 15.04.2014. godine.. Organizator kursa je bila Mr ph Iva Perović Blagojević, a predavači asistent dr sci. med Jasna Trbojević-Stanković , Mr ph Sonja Kapetanović i Mr Iva Perović Blagojević.