VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

OPSEG DELATNOSTI

Organizacija Službe za laboratorijsku dijagnostiku

Služba za laboratorijsku dijagnostiku obavlja zdravstvenu, nastavnu i naučno- istraživačku delatnost iz oblasti opšte biohemije, hematologije, mikrobiologije, hormonske i tumor markerske dijagnostike, kao i histopatologije. Osnovni zadatak naše Službe je da omogući da pacijent, odn. lekar koji je pacijenta uputio, u najkraćem roku dobije rezultate koji su neophodni za postavljanje dijagnoze, praćenje toka bolesti i procenu efikasnosti primenjene terapije.

U okviru Službe za laboratorijsku dijagnostiku može se obaviti obavezan pripravnički staž za dipl. farmaceute-medicinske biohemičare (sa završenim Farmaceutskim fakultetom), kao i laboratorijske tehničare sa završenom Srednjom medicinskom školom, odn. više laboratorijske tehničare sa završenom Višom medicinskom školom. Takođe, dipl. farmaceuti-medicinski biohemičari na specijalizaciji iz Medicinske biohemije, odn. doktori medicine na specijalizaciji iz Kliničke hemije (biohemije) mogu obaviti deo specijalističkog staža u Službi za laboratorijsku dijagnostiku.

Organizacija Službe za laboratorijsku dijagnostiku

Načelnik Službe za laboratorijsku dijagnostiku je Mr ph Zorica Marković, spec. medicinske biohemije.

Glavni laboratorijski tehničar Službe za laboratorijsku dijagnostiku je Svetlana Ličinar.

Služba za laboratorijsku dijagnostiku je organizovana u 4 odseka:

  • Odsek biohemije

Mr ph Iva Perović Blagojević, spec. medicinske biohemije- šef odseka,
Mr ph Ana-Marija Mastilović, spec.medicinske biohemije,
Mr ph Sonja Kapetanović, medicinski biohemičar na specijalizaciji,
Milica Dragičević- odgovorni laboratorijski tehničar odseka,

  • Odsek hematologije

Prim. Dr sci Dragana Begović, spec. medicinske biohemije- šef odseka,
Aleksandra Đorđević - odgovorni laboratorijski tehničar odseka,

  • Odsek mikrobiologije

Dr Teodora Vitorović, spec. mikrobiologije-šef odseka,
Dr Tamara Đorđević, spec. mikrobiologije sa parazitologijom,
Danijela Jakovljević - odgovorni laboratorijski tehničar odseka,

  • Odsek patologije

Dr Dragan Stojanović, spec. patologije- šef odseka,
Dr Angela Lukić, doktor medicine,
Jelica Lakić- odgovorni laboratorijski tehničar odseka,

  • Laboratorijske analize

U okviru Službe za laboratorijsku dijagnostiku se mogu uraditi sledeće laboratorijske analize:

-Opšte biohemijske analize
(elektroliti, ugljeni hidrati, lipidne komponente, proteini i neproteinske azotne materije, enzimi, oligoelementi itd.)

- Hormonske analize
(T3, T4, fT4, TSH, anti-TPO antitela, anti-Tg antitela, ACTH, kortizol, C-peptid, insulin, testosteron, estradiol, progesteron, FSH, LH, PTH, osteokalcin  itd.)

- Tumor markeri
(CEA, α-FP, CA 125, CA 19-9, PSA, free-PSA, CA 15-3 itd.)

- Helicobabacter pylori – IgG At, troponin I, NT-proBNP,β-HCG, feritin, vitamin B12, folna kiselina, eritropoetin, prokalcitonin.
-Lekovi u krvi
(valproinska kiselina, litijum)

- Hematološke analize
(krvna slika, leukocitarna formula, retikulociti, trombociti, eozinofili itd.)

- Analize urina
(celokupni pregled urina – hemijski pregled i sediment, proteini u 24 h-om urinu, albumini, Bence Jones – proteini, analiza mokraćnog kamena, klirensi itd.)

- Mikrobiološke analize
(razne vrste briseva, urinokultura, koprokultura, hemokultura, analize sputuma, stolica na parazite itd.)

- Rutinska obrada patohistološkog materijala