VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

INFORMACIJE ZA PACIJENTE

Uputstvo za lekare (priprema pacijenta)

Krv (kao uzorak)

Uzorci krvi se uzimaju našte (12h nakon poslednjeg obroka i poslednje cigarete), ujutru između 7-10h (idealno 7-9h). Postoje izuzeci- kod jednog broja analiza obrok ne utiče na rezultate, dok se kod nekih analiza uzorak uzima u određeno doba dana o čemu pacijenta mora prethodno da obavesti lekar. Izuzetak su urgentne analize. Kod pacijenata koji su pod terapijom, mora se voditi računa o fazi terapije i koliko je vremena prošlo od zadnje doze leka pre uzorkovanja krvi.

Urin (kao uzorak)

Jutarnji urin (prvi) –pogodan za bakteriološka ispitivanja (visok sadržaj bakterija), kao i kvalitativna (sediment urina, prisustvo proteina, glukoze, acetona) i kvantitativna ispitivanja (mikroalbuminurija). Pri uzorkovanju prvog jutarnjeg urina obavezno voditi računa o higijenskim uslovima. Prvi jutarnji urin: koristi se srednji mlaz- prvi mlaz (oko 50 mL) se odbacuje u toalet, drugi mlaz (oko 50 mL) bez prekidanja mlaza sakuplja se u pripremljenu sterilnu bočicu, a ostatak se odbacuje u toalet. Sterilna bočica se zatvori i do dopremanja u laboratoriju se drži u frižiferu (na +4°C).

24-h urin- koristi se za kvantitativna ispitivanja (proteini u 24-h urinu, kalcijum, fosfor, klirensi- urea i kreatinin, natrijum, kalijum). 24-h urin se sakuplja u odgovarajuće čiste posude (flaše koje su dobro oprane i osušene, u koje je dodat odgovarajući konzervans. Flaše i konzervans se dobijaju u biohemijskoj laboratoriji). Prvi jutarnji urin se na početku sakupljanja odbaci, a zatim se sakupljaju sve ostale porcije urina zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana. Uzorci urina koji se sakupljaju se čuvaju u frižideru (na +4°C) do dopremanja u laboratoriju.

Sve uzorke za mikrobiološka ispitivanja trebalo bi uzimati pre antibiotske terapije ili najmanje 12h posle lokalne aplikacije antiseptičkog sredstva.

Kontrolni uzorak posle antibiotske terapije treba uzeti posle, najmanje, 3 dana od završene terapije.

Bris grla se uzima ujutru pre jela i pranja zuba.Ako se bris grla uzima tokom dana, vremenski razmak od uzimanja hrane do uzimanja brisa treba da bude 2h. Bris grla za mikrobiološku dijagnozu ne bi trebalo uzimati ukoliko je pacijent na terapiji antibiotikom.

Bris nosa bitrebalo uzimati pre antibiotske terapije ili 12h nakon lokalne aplikacije nekog antiseptika.

Perianalni bris se uzima ujutru pre defekacije. Najmanje 12h pre uzimanja perianalnog brisa, analna regija se ne sme prati, mazati ni talkirati.

Bris rane bitrebalo uzimati pre antibiotske terapije ili najmanje 12h posle aplikacije antiseptičkog sredstva.

Radno vreme Službe za laboratorijsku dijagnostiku

Radno vreme Službe za laboratorijsku dijagnostiku je: odsek biohemije- 24h tokom cele godine, odsek hematologije-24h tokom cele godine, odsek mikrobiologije-radnim danima 7-19h, subotom 7-14h, odsek patologije- radnim danima 7-13 30h, subotom 7-14h.