VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
Sanja Ivanković
CURRICULUM VITAE


Ime (Srednje ime) Prezime Akademske kvalifikacije (dr medicine, dr. sc., mr. sc., broj licence itd)


Sanja (Milivoj) Ivanković

 


Diplomirani ekonomista – menadžer u zdravstvu

Adresa (Ime institucije, ulica, grad, poštanski broj, zemlja)

Služba za obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost, Kliničko-bolnički centar “Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, 11 000 Beograd, Milana Tepića 1, Srbija

Telefon

+381 11 36 30 607

 

Obrazovanje i usavršavanje (fakulteti, medicinske škole, poslediplomske studije, studijski boravci)

Naziv i mesto institucije (grad, država)

Stepen i godina sticanja zvanja

Oblast

Srednja medicinska škola "Nadežda Petrović", Zemun

Medicinska sestra 2002.

Opšti smer

Viša medicinska škola Ćuprija

Viša medicinska sestra 2005.

Instrumentarka

Fakultet za poslovne studije, Univerzitet Megatrend

Diplomirani ekonomista 2007.

Menadžment u zdravstvu

Medicinski fakultet i Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Master 2013.

Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite

 

Profesionalno iskustvo

Pozicija/titula

Naziv i mesto institucije
(grad, država)

Vreme
(datum početka/datum završetka)

Trenutno

Šef odseka za kontinuiranu medicinsku edukaciju

KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”

Milana Tepića 1, Beograd, Srbija

Od 2010.

Saradnik za odnose sa javnošću

KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”

Milana Tepića 1, Beograd, Srbija

Od 2011. - 2012.

Predsednik sekcije inovacija i informatike

Udruženje medicinskih sestara i tehničara intenzivnih nega, anestezije i reanimacije Srbije -UINARS

Od 2011. - 2015.

Ranije

Zamenica glavne sestre operacionih sala sa sterilizacijom Klinike za hirurgiju

KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”

Milana Tepića 1, Beograd, Srbija

2009. - 2010

Viša medicinska sestra - instrumentarka na Klinici za hirurgiju

KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”

Milana Tepića 1, Beograd, Srbija

2005. – 2009.