VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

Opseg delatnosti

1.ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA:

Ultazvučni pregled abdomena i male karlice

Ultrazvučni pregled štitaste žlezde i mekih struktura vrata

Ultrazvučni pregled mekih tkiva

Ultrazvučni pregled koštano zglobnog sistema

Ultrazvučni pregled dojki

2.COLOR DOPPLER EHOANGIOGRAFSKA DIJAGNOSTIKA

Color doppler ehoangiografija magistralnih krvnih sudova vrata

Color doppler ehoangiografija abdominalne aorte i ilijačnih krvnih sudova

Color doppler ehoangiografija renalnih arterija

Color doppler ehoangiografija arterijskog sistema donjih ekstremiteta

Color doppler ehoangiografija arterijskog sistema gornjih ekstremiteta

Color doppler ehoangiografija venskog sistema donjih ekstermiteta

Color doppler ehoangiografija venskog sistema gornjih ekstremiteta

3.MAMOGRAFIJA

4.RENDGEN DIJAGNOSTIKA

Klasične rendgen dijagnostika ( rendgengrafija, rendgenskopija ) pluća, srca, abdomena, urotrakta i koštanozglobnog sitema

Kontrastni RTG pregledi gastrointestinalnog trakta: RTG pasaža jednjaka, RTG gastroduodenuma, RTG pasaža tankog i debelog creva, Irigografija

Kontrastni RTG pregledi urotrakta: Intravenska urografija ( IVU ), retrogradna ureterocistografija

Histerosalpingografija HSG

Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija ( ERCP )

Holangiografija kroz T dren

PTC- Perkutana transhepatična holangiografija

5.CT DIJAGNOSTIKA – trenutno nije u funkciji