VI STE .
POSETILAC NAŠEG WEB SITE-a
.
 
... SLUŽBA ZA TRANSFUZIOLOGIJ

ISTORIJAT

Osnovan 1973. godine, Kabinet za transfuziju krvi i imunohematologiju Kliničke bolnice „Dr Dragiša Mišović“ započinje delatnost iz imunohematologije.Osnivač i dugogodišnji rukovodilac Prim Dr Ljiljana Lovrić, u početku sa jednim, a ubrzo sa tri tehničara, kreće sa osnovnim imunohematološkim analizama u cilju obezbeđivanja kompatibilne krvi za hiruške intervencije.

U godinama koje slede u kliničkoj transfuziologiji uvode se nove procedure u okviiru imunohematologije, prenatalne zaštite i koagulacije krvi.

Nakon integracije Bolnice „Dr Dragiša Mišović“, Železničke bolnice i Dečje bolnice 1978.g. u KBC „Dr Dragiša Mišović“, Kabinet prerasta u Zavod za transfuziologiju i imunohematologiju i započinje sa radom na okupljanju dobrovoljnih davalaca krvi kao i na kompletnoj obradi krvi, konzervisanju i pripremi komponenata od krvi.

Od 1983.g. bavi se prikpljanjem krvi dobrovoljnih davalaca na teritoriji Opštine Savski venac (mobilna ekipa).

Prateći savremena dostignuća u oblasti transfuziologije, Služba je u rutinsku praksu uvodila savremene metode konzervisanja krvi, razvijala koncept usmerene hemoterapije a u skladu sa naučnim saznanjima, postepeno uvodila testiranje davalaca krvi na markere pojedinih infektivnih bolesti koje se mogu preneti transfuzijom krvi. Ovakav razvoj delatnosti omogućen je stalnim stručno-kadrovskim razvojem (stručno usavršavanje lekara i tehničara), uvođenjem savremenih tehnologija kao i praćenjem novina u transfuziologiji.